Trên mọi cấp trật: thiên phủ, uy linh và quyền năng thiên chủ, và bất cứ danh phận nào được nêu tên… – Suy niệm Lễ Thăng Thiên

0

Suy niệm: Ep 1,17-23
Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Chúa Lên Trời (28.4.2017)

trên mọi cấp trật: thiên phủ, uy linh và quyền năng thiên chủ, và bất cứ danh phận nào được nêu tên, không những trong thời này, mà cả trong thời sẽ đến (Ep 1,21).

Hôm nay khi chúng ta cử hành sự lên trời của Đức Giêsu, hãy cùng với các môn đệ của Ngài nâng tâm hồn và tâm trí chúng ta lên mà cầu nguyện rằng: 

Chúa Thăng Thiên

“Lạy Chúa Giê su, chúng con ca ngợi Chúa nhân ngày Lễ đầy hy vọng và chiến thắng này! Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, đang ngự bên hữ Chúa Cha! Chúa đã nhận lấy địa vị vinh quang và uy quyền của Chúa – nơi xứng đáng dành cho Chúa, Người Con bất tử của Thiên Chúa. Chúa đã rời bỏ vinh quang ấy trong một thời gian ngắn khi Chúa đến trần gian cứu chuộc chúng con, nhưng bây giờ Chúa đã được tôn làm vua trên Thiên đàng. Và chúng con sẽ được nâng lên với Chúa!

Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa, trên mọi cấp trật, mọi sức mạnh đều phải suy phục quyền năng của Ngài. Bất kể mạnh mẽ hay kinh hãi thế nào, mọi sự đã được tạo dựng trong vũ trụ này đều phải phủ phục dưới chân Ngài. Không quan trọng chúng con đang đối diện với những gì, không điều gì có thể tách chúng con ra khỏi sự bảo vệ yêu thương của Chúa!

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tán dương Chúa, vì Chúa đã cai trị lịch sử này. Quá khứ, hiện tại và tương lai – không có gì ở ngoài cái nhìn yêu thương và sự can thiệp đầy quyền năng của Chúa. Từ Ngai vinh quang của Chúa, Chúa đang ôm ấp tất cả cuộc đời chúng con trong bàn tay của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật đáng ca ngợi! Mọi kẻ thù đã được đặt dưới chân Chúa. Điều này có nghĩa là không gì có thể chế ngự được Chúa – Không Satan, không sự chết, không đau khổ, không tội lỗi. Chúa đã chiến thắng tất cả mọi thế lực! Chúa ở trên tất cả, và trong Chúa mọi sự được liên kết với nhau.

Lạy Chúa Giêsu, bây giờ Chúa đã được nâng lên bên hữu Chúa Cha, Chúa là đầu của thân thể, đầu Hội Thánh! Cho dẫu có những bất toàn của con người trong Giáo Hội của Chúa, chúng con vẫn xác tín rằng Chúa sẽ tiếp tục thanh tẩy chúng con. Chúa làm trung gian cho chúng con mỗi ngày, xin Chúa hãy xin Chúa Cha đổ tràn đầy ân sủng vô biên cho chúng con để giúp chúng con chiến thắng tội lỗi của chúng con và cho chúng con được sống trong tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng chiến thắng của Chúa là của chúng con, và chúng con đặt niềm tín thác của chúng con vào tình yêu Chúa!

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay là một ngày trọng đại đáng nhớ! Chúng con chăm chú vào vinh quang của Chúa và nhận biết rằng tất cả mọi sự đều ở trong tay Chúa!

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.