Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chúa và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần… – Lễ Chúa Ba Ngôi

0

Suy niệm: 2 Cr 13,11-13
Lễ Chúa Ba Ngôi Cực Thánh (Lễ trọng)

Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chúa và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em (2 Cr 13,13).

a_trinitys

Bất cứ khi nào chúng ta cố gắng nghĩ về Ba Ngôi chí thánh, chúng ta có thể cảm thấy đau đầu. Giáo huấn niềm tin của chúng ta nói cho chúng ta rằng chỉ có một Thiên Chúa Đấng hằng hữu muôn đời như ba nhân vị riêng biệt. Nhưng làm sao Thiên Chúa vừa là một lại vừa đồng thời là ba được?

Trong khi sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Ba Ngôi đã tăng tiến và được đào sâu qua hàng thế kỷ, tín điều về đức tin của chúng vẫn luôn luôn là một mầu nhiệm. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là một – một trong bản thể, một trong tính chất và một trong bản chất. Chúng ta cũng tin rằng ba Nhân Vị của Ba Ngôi cùng một bản thể, mỗi bản thể ấy là Thiên Chúa, trọn vẹn và toàn thể.

Đồng thời, chúng ta cũng tin rằng Thiên Chúa là ba “Nhân Vị”. Điều này không có nghĩa là Thiên Chúa là ba cá thể độc lập và khác biệt, như nhân loại là những con người tách biệt. Không, sự phân biệt giữa Cha, Con và Thánh Thần không phải trong tình trạng tự trị, nhưng ở trong “mối tương quan của mỗi Nhân Vị với những Nhân Vị khác “ (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 252). Nói cách khác, Thiên Chúa hiện hữu trong một mối tương quan của tình yêu – một tình yêu mời gọi chúng ta chia sẻ.

Cuối cùng, chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài. Điều này có nghĩa là Ngài cũng đã tạo dựng chúng ta theo tính chất liên hệ. Lệnh truyền của Chúa Giêsu là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau nghĩa là Ngài muốn chúng ta hãy cố gắng để nên một với nhau. Ngài muốn chúng ta nên một để thế giới có thể có vô số những chứng nhân về tình yêu của Thiên Chúa.

Như thế vào ngày lễ vĩ đại này, hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa trở nên tình yêu của bạn. Hãy để nó lay động bạn tha thứ cho những ai làm tổn thương bạn. Hãy để cho tình yêu ấy thúc đẩy bạn nói một lời tử tế, trao tặng một phúc lành và chăm sóc cho những ai đang cần đến bạn. Hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy bạn đặt qua một bên những chia rẽ trong gia đình bạn. Hãy để cho tình yêu ấy thôi thúc bạn trở nên một ngọn đèn tỏa sáng hơn tình yêu của Thiên Chúa trong một thế giới bị tối đen vì tội lỗi và chia rẽ.

Lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp con mặc lấy tình yêu”

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.