Đức Thánh Cha bổ nhiệm Thư ký mới cho Bộ Giáo lý và Đức tin

0

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Thư ký mới cho Bộ Giáo lý và Đức tin

Đức Giám mục Morandi đảm nhận vị trí trước đây của Đức ông Dòng Tên Tây ban nha Luis Francisco Ladaria Ferrer

Đức Thánh Cha Phanxico bổ nhiệm Đức Giám mục Giacomo Morandi làm thư ký, “nhân vật thứ 2” của Bộ Giáo lý và Đức tin ngày 18 tháng Bảy, 2017. Vị Giám mục người Ý, 51 tuổi, cho đến nay, là thứ trưởng (đứng thứ 3) trong Bộ từ tháng Mười 2015.

Đức Giám mục Morandi, ngài cũng nhận được phẩm vị của một Tổng giám mục cùng với sự bổ nhiệm này, đảm nhận vị trí trước đây của Đức ông Dòng Tên người Tây Ban nha Luis Francisco Ladaria Ferrer, đã được bổ nhiệm vào vị trí Tổng trưởng của Thánh bộ ngày 1 tháng Bảy.

Sinh ngày 24 tháng Tám, 1965, tại Modena, Đức Giám mục Giacomo Morandi thụ phong linh mục ngày 11 tháng Tư, 1990. Ngài học xong Cử nhân tại Học viện Giáo hoàng Roma năm 1992 và văn bằng Tiến sĩ Thần học Truyền giáo tại Đại học Giáo hoàng Gregoria của Roma năm 2008.

Sau khi phục vụ tại nhiều giáo xứ, ngài được bổ nhiệm làm đại diện giám mục về giáo lý, truyền giáo, văn hóa, sau đó làm linh mục quản hạt của Nhà thờ Chính tòa và cuối cùng là tổng đại diện của Tổng giáo phận Modena-Nonantola.

Vị thư ký mới của CDF cũng đảm nhận vị trí giáo sư Kinh thánh và môn chú giải kinh thánh ở Modena và Roma.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 19/07/2017]

Comments are closed.