“Các Tổng Lãnh Thiên Thần chính là những người đồng hành của chúng ta” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 29.09.2017

0

“Các Tổng Lãnh Thiên Thần chính là những người đồng hành của chúng ta”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 29.09.2017

104

Loài người và Thiên Thần có một điểm chung: Cả hai đều thuộc về nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Bài giảng của Đức Thánh Cha đã nói nhiều về các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Raphael và Gabriel, bởi thứ Sáu vừa qua cũng là Đại Lễ kính các Ngài.

Có thể nói được rằng, chúng ta là ´những người anh chị em của nhau` trong ơn gọi. Các Ngài ở bên Thiên Chúa để phục vụ Ngài, để ca khen và tán dương Ngài. Các Thiên Thần chính là những Người Cầu Nguyện vĩ đại. Các Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa, và Thiên Chúa mời gọi các Ngài đồng hành với con người chúng ta trên đường đời.”

Các Tổng Lãnh Thiên Thần có một vai trò rất quan trọng đối với con người – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Tổng Lãnh Thiên Thần Michael là vị Thiên Thần “chiến đấu chống lại ma quỷ”. Ngài là mẫu gương cho các tín hữu trong việc kháng cự lại những cơn cám dỗ.

Ma quỷ nói: ´Cứ ăn trái đó đi! Nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều, bởi sau đó bạn sẽ biết được tất cả.` Dưới hình một con rắn, hắn bắt đầu cám dỗ con người như thế. Và khi hắn đã quấn vào được ngón nay chúng ta rồi, thì hắn sẽ tố cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Hắn sẽ nói rằng: ´Thằng ấy là một kẻ có tội, nó thuộc về tôi!` Cụm từ ´nó thuộc về tôi` ấy chính là nét điển hình của ma quỷ. Nhưng Tổng Lãnh Thiên Thần Michael sẽ gạch bỏ kế hoạch của hắn. Đích thân Thiên Chúa đã ủy thác cho Ngài sứ mạng tiêu diệt ma quỷ. Tổng Lãnh Thiên Thần sẽ giúp chúng ta không sa chước cám dỗ.”

Các Tổng Lãnh Thiên Thần vẫn đang làm việc cho Giáo hội và cho từng cá nhân các tín hữu – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Ngài nói về Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel rằng, vị Tổng Lãnh Thiên Thần này chính là người công bố “Tin Vui”. Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel cũng giúp từng người một, và Ngài chính là “Thiên Thần nhắc nhớ” khi người ta quên Chúa Giê-su. Và rồi còn có Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael nữa: vị Tổng Lãnh Thiên Thần này chính là “Thiên Thần Đồng Hành”, Ngài luôn đứng về phía chúng ta.

Tổng Lãnh Thiên Thần Michael giúp chúng ta trong cuộc chiến chống lại sự ác. Mỗi người đều biết mình đang có những cuộc chiến nào trong cuộc sống. Xin hãy giúp chúng con, lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Michael! Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, xin mang Tin Vui đến cho chúng con, và cụ thể, đó là Tin Vui Cứu Độ, Tin Vui về việc ´Chúa Giê-su ở cùng chúng con`. Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, xin gửi đến cho chúng con niềm hy vọng. Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael, xin cầm lấy tay chúng con và giúp chúng con không lạc xa đường ngay nẻo chính.”

Theo de.rv 29.09.2017 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.