Người Cha trần thế của Chúa Ki-tô – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 18.12.2017

0

Người Cha trần thế của Chúa Ki-tô
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 18.12.2017

131

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng về người Cha trần thế của Chúa Ki-tô mà bà Tin Mừng trong ngày theo Thánh Mát-thêu (Mt 1,18-24) đề cập tới. Cụ thể là Thánh Giu-se.

Thánh Giu-se chính là một người Cha mà người ta có thể ví Ngài như một con chim tu hú bị sa vào lưới. Ngài cảm thấy quá nghi ngờ người vợ của mình, vì bà đã mang thai trong khi Ngài chưa hề đụng chạm gì tới bà. Nhưng Ngài đã dậy cho chúng ta biết cách phải “lắng nghe giọng nói của Thiên Chúa” như thế nào khi phải đối diện với những vấn đề, những nghi nan và đêm tối, cũng như phải “nắm lấy hoàn cảnh” như thế nào – Đức Thánh Cha giảng.

Thánh Giu-se tin và vâng phục

Trong khi nói về người Cha trần thế của Chúa Giê-su, Tin Mừng cũng đã không quên nói về cuộc chiến nội tâm của người Cha này khi phải chứng kiến việc Đức Maria mang thai. Một đàng thì Thánh Giu-se cảm thấy rất “nghi nan”, “khổ sầu” và “đớn đau”, trong khi đó mọi người chung quanh, và nhất là “những phụ nữ lắm mồm trong làng” thì lại bắt đầu chỉ tay vào Ngài và vợ Ngài, vì cái thai của bà càng ngày càng rõ – Đức Thánh Cha diễn tả về hoàn cảnh của Thánh Giu-se. Ngài “không hiểu” – Đức Thánh Cha giải thích tiếp – nhưng Ngài biết rằng, Đức Maria là “một phụ nữ của Thiên Chúa”. Vì thế, Ngài đã quyết định âm thầm từ bỏ Đức Maria, cho tới khi “Thiên Chúa can thiệp” bằng cách sai một Thiên Thần hiện ra với Thánh Nhân trong giấc mơ để giải thích cho Thánh Nhân biết rằng, bào thai mà Đức Maria đang cưu mang, đến “từ Chúa Thánh Thần”. Và do đó, “Thánh Giu-se đã tin và tuân phục” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh:

Thánh Giu-se đã chiến đấu trong một cuộc chiến, và trong cuộc chiến đó, giọng nói của Thiên Chúa đã vang lên: “Đứng dậy!” Mệnh lệnh “đứng dậy” này thường diễn ra vào lúc khởi đầu của một sứ mạng trong Kinh Thánh: “Hãy đứng dậy!”, đón Maria về nhà mình. Hãy nhận lãnh trách nhiệm, hãy nắm lấy hoàn cảnh và hãy tiến về phía trước.”

Thánh Giu-se đã nắm lấy hoàn cảnh

Thánh Giu-se đã không nhờ tới lời khuyên của những người bạn, cũng chẳng đi tới “với chuyên viên tâm lý” để họ cắt nghĩa về giấc mơ của Ngài – Đức Thánh Cha giải thích.

Không: Ngài tin. Ngài tiến về phía trước. Ngài nắm lấy hoàn cảnh. Nhưng, thực ra thì Thánh Giu-se phải nắm lấy cái gì? Hoàn cảnh ấy là cái gì? Thánh Giu-se phải nhận điều gì về cho mình? Thưa, có hai điều: Tư cách làm cha và mầu nhiệm.”

Do đó, Thánh Giu-se đã nhận về cho mình tư cách làm Cha, mà tư cách đó không đến từ Ngài, nhưng là đến “từ Thiên Chúa Cha” – với tất cả những gì thuộc về tư cách ấy – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Không chỉ bảo vệ và chăm sóc cho Đức Maria và con trẻ, nhưng cũng còn giáo dục và dậy dỗ con trẻ nữa, dậy cho con trẻ biết lao động chân tay, huấn luyện cho con trẻ trở thành một con người trưởng thành. ´Đón nhận tư cách làm cha về cho mình, mà tư cách đó không phải là của bạn, nhưng là đến từ Thiên Chúa`. Và điều đó không thể được diễn tả bằng lời nói. Trong Tin Mừng người ta không hề nghe được bất cứ một lời nào của Thánh Giu-se. Ngài là con người thinh lặng, con người vâng phục trong thinh lặng.”

Sự vâng phục trong âm thầm, không nhận bất cứ điều gì cho bản thân

Nhưng – Đức Thánh Cha tiếp tục với cái nhìn về Bài Đọc I, tức bài trích sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a – Thánh Giu-se cũng là một con người đón nhận “mầu nhiệm” để dẫn dân quay trở về với Thiên Chúa.

Ngài đã nắm lấy mầu nhiệm này và đã giúp Chúa Giê-su: bằng sự thinh lặng của Ngài, bằng sự lao động của Ngài cho tới giây phút Thiên Chúa gọi Thánh Nhân về với Ngài. Về con người này, tức người đã đón nhận tư cách làm cha và mầu nhiệm về với mình, người ta nói rằng, Ngài là cái bóng của người Cha: cái bóng của Thiên Chúa Cha.” Đó là một cái bóng – Đức thánh Cha giải thích – mà cái bóng ấy có tính quyết định cho sự phát triển mối tương quan giữa Thiên Chúa và người Con trở thành xác phàm của Ngài: “Và khi Thánh Giu-se dậy cho Chúa Giê-su nói tiếng ´bố ơi, cha ơi` với Cha của Ngài, Đấng mà Thánh Nhân biết đó là Thiên Chúa, Thì Thánh Nhân cũng đã thực hiện điều đó thông qua cuộc sống của Ngài, thông qua chứng tá của Ngài: Ngài là một con người bảo vệ, con người làm cho phát triển, con người đã mang tư cách làm cha và mang mầu nhiệm tiến về phía trước, nhưng đã không nhận về cho bản thân mình bất cứ điều gì.

Con người ấy – Đức Thánh Cha chốt lại bài giảng của Ngài – chính là “Thánh cả Giu-se”, người mà Thiên Chúa cần tới để đưa “mầu nhiệm hoán cải của Dân Chúa tiến về phía trước, tiến về một công trình sáng tạo mới!

Theo vaticannews.va 18.12.2017, 13:17

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.