Thơ: Mùa Xuân và Mùa Chay

0

Đông qua, Xuân tới tự nhiên
Đất trời lặng lẽ giao duyên sum vầy
Đón Xuân, ăn Tết, giữ Chay
Vui cùng nhân thế, khóc loài phàm nhân
Trăm năm chồng chất lỗi lầm
Vui Xuân mà vẫn khóc thầm ăn năn
Mùa Xuân tô đẹp trần gian
Mùa Chay thấm đượm Thánh Ân vào hồn
Cầu xin Thiên Chúa chí tôn
Cho Mùa Xuân đẹp khởi nguồn Mùa Chay

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.