“Tin Mừng không cho phép sống hai mặt!” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 10.09.2018

0

“Tin Mừng không cho phép sống hai mặt!”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 10.09.2018

Có một sự khác biệt giữa sự “mới mẻ” của thế gian và sự “mới mẻ” mà Chúa Ki-tô mang đến. Đó chính là sợi chỉ đỏ trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vào sáng thứ Hai vừa qua khi Ngài cử hành Thánh Lễ tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Tin Mừng biến đổi toàn diện con người và không cho phép họ được sống giả hình – Đức Thánh Cha giảng giải. Vì con đường Ki-tô giáo chính là một cuộc Tử Đạo; Tin Mừng không cho phép thực hiện những thỏa hiệp hâm hâm dở dở.

Như thường lệ, bài giảng hôm nay của Đức Thánh Cha cũng được khởi đi từ Bài Đọc trong ngày. Trong Bài Đọc I được trích từ thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô (1Cr 5,1-8), Thánh Phao-lô đã hướng về các Ki-tô hữu với những lời lẽ rất khắc nghiệt: “Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả ở nơi dân ngoại: cụ thể là có kẻ ăn ở với mẹ kế của mình!

Thánh Tông Đồ nhận thấy rằng, nhiều người trong họ đã thực hiện một “lối sống hai mặt”, và vì thế Ngài đã rất “tức giận” đối với họ – Đức Thánh Cha trình bày. Vì người Cô-rin-tô khoe rằng mình là “những Ki-tô hữu rộng rãi”, nhưng nơi họ, “niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô lại xuất hiện kèm theo với một sự loạn luân quá mức chịu đựng”. Thánh Phao-lô nhắc nhớ các Ki-tô hữu tại Cô-rin-tô rằng, “men làm cho toàn bộ hũ bột dậy men”, và họ cần phải có “men mới cho hũ bột mới”.

Rượu mới trong bầu da mới:

Chính Chúa Giê-su đã từng nói với các môn đệ của Ngài rằng, rượu mới cần phải có bầu da mới – Đức Thánh Cha nhắc nhớ.

Sự mới mẻ của Tin Mừng, sự mới mẻ của Chúa Ki-tô, sẽ không chỉ biến đổi tâm hồn chúng ta, nhưng còn biến đổi tất cả: Tâm hồn, trí tuệ, thể xác, tất cả và tất cả, điều đó có nghĩa là, rượu – tức men – trong một bầu da mới, tất cả đều mới. Sự mới mẻ của Tin Mừng là tuyệt đối, là hoàn hảo; nó tác động đến tất cả chúng ta, vì nó biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài: tinh thần, thể xác và cuộc sống hằng ngày.”

Đức Thánh Cha bổ sung thêm rằng, các Ki-tô hữu Cô-rin-tô đã không hiểu được “sự mới mẻ toàn diện của Tin Mừng”. Sự mới mẻ này không phải là một ý thức hệ hay một lối sống xã hội mà nó có thể cùng tồn tại với những tập tục của dân ngoại. Sự mới mẻ của Tin Mừng chính là sự phục sinh của Chúa Ki-tô – Đức Thánh Cha giải thích. Sự mới mẻ đó tồn tại trong Chúa Thánh Thần, Đấng được sai đến với chúng ta “để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống”. Các Ki-tô hữu chính là những người nam và những người nữ của sự mới mẻ – Đức Thánh Cha khẳng định. Nhưng ở đây, đó là một sự mới mẻ duy nhất rõ ràng, chứ không phải là những điều mới mẻ khác nhau – Đức Thánh Cha giải thích.

Và nhiều người đang cố gắng sống sự mới mẻ trong tình thần Ki-tô giáo của mình. Vì thế một người sẽ tự nhủ: ´Hôm nay chúng ta sẽ làm cái này và cái kia; ấy nhưng mà thôi, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện điều đó theo cách khác…`. Và những con người đang sống theo sự mới mẻ do thế gian đề nghị, sẽ đi theo hướng thế tục, họ sẽ không chấp nhận sự mới mẻ toàn diện. Vì có một sự tương phản giữa sự mới mẻ của Chúa Giê-su với sự mới mẻ mà thế gian giới thiệu để sống.”

Thánh Phao-lô chống lại những Ki-tô hữu hâm hâm dở dở:

Đám dân mà Thánh Phao-lô kết án – Đức Thánh Cha giải thích tiếp – hệ tại ở chỗ họ “là những con người hâm hâm dở dở, những con người vô luân, và là những con người giả bộ giả tảng. Họ là những con người hình thức, những con người giả hình” – và Đức Thánh Cha tái khẳng định: “Lời kêu gọi của Chúa Giê-su chính là một lời kêu gọi sống sự mới mẻ.”

Giờ đây có thể một người sẽ cãi lại và nói: ´Thưa Cha, chúng ta là những người yếu đuối, chúng ta là những tội nhân…`. ´Nhưng đấy là một điều khác` – trong trường hợp này – câu trả lời là như vậy. Nếu bạn chấp nhận rằng, bạn là một tội nhân và rất yếu đuối, thì Thiên Chúa sẽ tha thứ cho bạn, vì một phần mới mẻ của Tin Mừng hệ tại ở chỗ tuyên xưng rằng, Chúa Giê-su Ki-tô đã đến để thứ tha tội lỗi. Nhưng nếu bạn khẳng định rằng, bạn là một Ki-tô hữu và sống với sự mới mẻ của thế gian, thì bạn đang là một kẻ giả hình. Đó là điều khác biệt. Và trong  Tin Mừng, Chúa Giê-su nói với chúng ta: ´Hãy coi chừng vì sẽ có nhiều kẻ đến nói với anh em: Chúa đang ở đây, Ngài đang ở đó, Ngài đang ở nơi này, nơi kia…` Hay sẽ có kẻ nói với anh em: ´Sự mới mẻ là như thế này: Ơn cứu độ sẽ đến với người này hoặc người kia…` Không, ơn cứu độ chỉ đến với Chúa Ki-tô, Đấng là một. Chúa Ki-tô rất rõ ràng trong sứ điệp của Ngài.

Chúa Giê-su không phải là kẻ lừa bịp:

Chúa Giê-su không bao giờ lừa bịp những ai bước đi theo Ngài – Đức Thánh Cha quả quyết. Đối với những người muốn sống theo những “sự mới mẻ khác nhau” thay vì sống theo “sự mới mẻ duy nhất” thì cuộc đời họ sẽ như thế nào? Đức Thánh Cha nhắc cho thính giả biết bài Tin Mừng (Lc 6,6-11) của ngày thứ Hai này đã kết thúc như thế nào. Cụ thể là nó kết thúc với việc những Luật Sĩ và những người Pha-ri-siêu quyết định giết Chúa Giê-su, quyết định “loại bỏ” Ngài.

Con đường của những người đón nhận sự mới mẻ của Chúa Giê-su Ki-tô chính là con đường mà Chúa Giê-su đã đi: con đường Tử Đạo” – Đức Thánh Cha giải thích. Không phải lúc nào cũng là một cuộc Tử Đạo đẫm máu, nhưng là một “cuộc Tử Đạo hằng ngày” – Đức Thánh Cha bổ sung. “Chúng ta là những người đang trong cuộc hành trình và được theo dõi bởi đại công tố viên, bởi kẻ dụ dỗ, tức kẻ xúi bẩy những công tố viên khác của thời đại hôm nay, để chúng ta sa vào sự mâu thuẫn” – Đức Thánh Cha chia sẻ. Vì thế người ta phải cảnh giác – Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên -, và đừng thực hiện những cuộc thỏa hiệp với “những điều mới mẻ” của thế gian, giống hệt như việc người ta không được phép “pha loãng công cuộc loan báo Tin Mừng” vậy – Đức Thánh Cha kết thúc.

Theo Vatican news – 10.09.2018, 10:30

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.