Hội bác ái giáo hoàng mời người nghèo đến dùng bữa trưa ngày 18 tháng Mười Hai, 2018

0

Hội bác ái giáo hoàng mời người nghèo đến dùng bữa trưa ngày 18 tháng Mười Hai, 2018

Các vận động viên của Nhóm Thể thao Ngọn lửa Vàng sẽ nấu ăn

14 tháng Mười Hai, 2018 17:12

ZENIT STAFF

Thay mặt Đức Thánh Cha Phanxico, Apostolic Almonry (Hội bác ái giáo hoàng) mời những người nghèo đến dùng bữa trưa Giáng sinh ngày 18 tháng Mười Hai, 2018, được phục vụ bởi Nhóm Thể thao Ngọn lửa Vàng, trong Trung tâm Thể thao Customs tại Castelporziano. Người nghèo được Caritas của Giáo phận Roma hỗ trợ, trong phòng ăn và trong Trung tâm Tiếp đón tại Ostia, ở via Lungomare Toscanelli.

Chính các vận động viên sẽ nấu bữa trưa và phục vụ khách. Họ sẽ chia sẻ với người nghèo một ngày lễ tràn đầy niềm vui mà thể thao đem đến, trong một bầu khí gia đình, cũng như những món quà tặng tượng trưng.

Sáng kiến được biến thành hiện thực bởi nhóm Athletica Vaticana, đại diện nhóm điền kinh chạy nước rút của Tòa Thánh, họ muốn lặp lại lời thỉnh cầu của Đức Thánh Cha Phanxico hãy sống Giáng sinh với tinh thần đoàn kết và bằng sự quan tâm cụ thể đối với người thiếu thốn nhất. Nó là một chứng tá về tình bác ái và huynh đệ qua ngôn ngữ của thể thao, mà theo bản chất nó xây dựng tính bao dung và tôn trọng phẩm giá của những người sau rốt.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 15/12/2018]

Comments are closed.