Thơ: Gai Xương Rồng

0

“Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi.” (Is 38:5)

Ngày lo, tháng khổ, năm buồn
Mắt lệ tủi hờn, cầu Chúa xót thương
Biết bao thứ dịch muôn phương
Trong lo, ngoài sợ, tai ương rập rình
Quyết tâm giữ vững niềm tin
Muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương yêu
Nhân trần kiếp khổ gieo neo
Xin ơn phù trợ để theo bước Ngài
Xương rồng khắc khổ đầy gai
Nhưng hoa vẫn nở rạng ngời tin yêu

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.