Thơ: Tiếng Lặng

0

“Lạy Chúa, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng, xin đừng nỡ đứng xa.” (Tv 35:22)

Nhà thờ đóng cửa im lìm
Tiếng chuông không có, tiếng kinh không còn
Nhưng ngay trong khoảng lặng thầm
Vang vọng tiếng buồn khắc khoải tín nhân
Từng lời Chúa vẫn ân cần
Không ngừng nhắc nhở ăn năn thật lòng
Chính trong cõi lặng đời thường
Là khi Chúa nói rõ ràng nhiều hơn
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Ban ơn tha thứ, ban ơn độ trì

TRẦM THIÊN THU
Sáng 01-08-2020

Comments are closed.