Xin Thiên Chúa đừng để chuyện đó xảy ra – SN theo “The Word Among Us” Chúa Nhật XXII TN, năm A

0

Suy niệm: Mt 16,21-27

Thật là một sự đảo ngược đáng kinh ngạc! Bạn đừng tuyên xưng ai đó là “Con Thiên Chúa hằng sống” rồi quay lại nổi giận với họ (Mt 16,16)! Điều gì có thể đã khiến cho Phêrô phản ứng mạnh mẽ như vậy? Đó chính là việc Chúa Giêsu sẽ chịu “nhiều đau khổ… và bị giết chết” bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo của Giêrusalem (Mt 16,21).

Dĩ nhiên, Phêrô đã có những ý định rất trong sáng khi trách cứ Chúa Giêsu; ông không nghĩ người Thầy và là người bạn yêu dấu của ông lại phải chịu số phận khủng khiếp như thế.

Nhưng cũng có thể có một động cơ sâu xa hơn trong những hành động của Phêrô. Có lẽ ông đã hào hứng giữ lấy một hình tượng về Chúa Giêsu như là một người làm phép lạ không thể đụng tới được để giữ ông được ông an toàn. Nếu ông có thể ngăn Chúa Giêsu đến với thập giá, ông sẽ không phải đối diện với thập giá của chính ông.

Phêrô đã ở với Chúa Giêsu đủ lâu để thấy rằng trở nên môn đệ có nghĩa là phải mạo hiểm với sự khinh bỉ và hiểu lầm của người đời. Khi đó có nghĩa là hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa vì ích lợi của những người xung quanh. Nếu Chúa Giêsu đã chịu số phận treo trên thánh giá, thì Phêrô có thể phải chấp nhận một số phận tương tự. Tốt hơn là ngăn Chúa Giêsu khỏi sự hãm hại để Người có thể che chở cho chính bản thân ông.

Nhưng Chúa Giêsu đã không suy nghĩ như thế. Vì thế, Người bảo Phêrô rằng bất cứ ai muốn nên giống như Người thì phải vác thánh giá của mình và đi theo Người (x. Mt 16,24).

Giữ khoảng cách với Chúa Giêsu là điều đang cám dỗ mỗi người chúng ta vì khi đó Người không thể gần gũi và đòi hỏi chúng ta quá nhiều. Chúa Giêsu đã nói rất rõ ràng rằng: trở nên môn đệ chúa thì phải hy sinh. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để theo Chúa và vâng theo các điều răn của Người. Nhưng niềm vinh dự để biết tình yêu của Chúa Giêsu và niềm vui sướng được chia sẻ lòng thương xót của Người với mọi người vượt xa mọi hy sinh mà chúng ta có thể phải làm. Tông đồ Phêrô cuối cùng đã học được điều này thì chúng ta cũng có thể học được.

Vì vậy, hôm nay bạn hãy vác lấy thánh giá của mình. Hãy cố gắng hết sức để đi theo con đường tình yêu hiến mình của Chúa Giêsu.

“Lạy Chúa, con không muốn giữ khoảng cách xa với Chúa. Xin dạy con biết sống hy sinh quên như Chúa đã làm”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2020/08/30/174973/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.