O eternal God, you know what is hidden – Suy niệm theo The WAU ngày 04.4.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Monday April 4th 2022
Meditation:
Daniel 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62

O eternal God, you know what is hidden. (Daniel 13:42)

Have you ever followed a scandal that played out in public? Usually someone accuses a prominent person of a misdeed, and the accused denies any wrongdoing. Maybe you read a few news stories and discuss the incident with friends. You try to decide who is telling the truth. Your opinion is based not just on facts but on impressions as well. A person’s wealth, politics, job, marital status, and other factors may influence you—even when you don’t recognize it.

That describes the drama in today’s first reading. Just about everyone made judgments about Susanna based largely on impressions. Susanna was a beautiful woman, so you could imagine the men assuming that she had a secret lover. The two judges who accused her were respected in their community. Their position was enough to make people take their side, and it appears to have influenced the decision not to allow Susanna to testify. She didn’t stand a chance!

Then came Daniel, a man of integrity and justice. By questioning the men individually, he allowed the truth of Susanna’s innocence to come out.

Scripture tells us, “God does not see as a mortal, who sees the appearance. The Lord looks into the heart” (1 Samuel 16:7). That’s exactly what Daniel exposed: the deceitful, selfish hearts of these judges.

What do you think the world might look like if we weren’t so quick to judge? What would happen if we took the time to listen and to ask questions instead of assuming we knew what other people were thinking? And more to the point, what do you think the world might look like if we all looked at each other as being created in God’s own image? Imagine the respect and dignity we would show everyone! We would take the time to get to know people who seem different from us. We would refrain from making hurtful comments about people we disagree with. We would learn from every person we encounter.

In short, we would act the way God has called us to act—with humility, a sincere desire for truth, and loving hearts.

“Father, help me to be quick to listen and slow to judge.”

Thứ Hai tuần IV Mùa Chay
ngày 04.4.2022

Suy niệm: Đn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62

Lạy Thiên Chúa hằng hữu, Đấng am tường những điều bí ẩn (Đn 13,42)

Bạn đã bao giờ theo dõi một vụ bê bối diễn ra ở nơi công cộng chưa? Thông thường ai đó buộc tội một người nổi tiếng về một hành vi sai trái, và người bị buộc tội phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Có thể bạn đọc một vài mẩu tin và thảo luận về vụ việc với bạn bè. Bạn cố gắng quyết định xem ai là người nói sự thật. Ý kiến ​​của bạn không chỉ dựa trên sự kiện mà còn dựa trên ấn tượng. Sự giàu có, chính trị, công việc, tình trạng hôn nhân và các yếu tố khác của một người có thể ảnh hưởng đến bạn – ngay cả khi bạn không nhận ra.

Điều đó mô tả bi kịch trong bài đọc một hôm nay. Mọi người đều đánh giá về Susanna phần lớn dựa trên ấn tượng. Susanna là một phụ nữ xinh đẹp, vì vậy bạn có thể tưởng tượng những người đàn ông cho rằng cô ấy có một người tình bí mật. Hai thẩm phán buộc tội cô được tôn trọng trong cộng đồng của họ. Vị trí của họ đủ để khiến mọi người đứng về phía họ, và có vẻ như nó đã ảnh hưởng đến quyết định không cho phép Susanna làm chứng. Cô ấy không có cơ hội!

Sau đó là Đanien, một người ngay thẳng và công chính. Bằng cách thẩm vấn từng người thẩm phán, anh đã cho phép sự thật về sự vô tội của Susanna được tiết lộ.

Kinh thánh cho chúng ta biết: “Thiên Chúa chẳng xem xét như người phàm, chỉ thấy vẻ bề ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy tận đáy lòng” (1Sm 16,7). Đó chính xác là những gì Đanien vạch trần: lòng gian dối, ích kỷ của những vị thẩm phán này.

Bạn nghĩ thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta không vội vàng xét đoán? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dành thời gian để lắng nghe và đặt câu hỏi thay vì cho rằng chúng ta biết người khác đang nghĩ gì? Và hơn thế nữa, bạn nghĩ thế giới sẽ như thế nào nếu tất cả chúng ta đều nhìn nhau như được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa? Hãy tưởng tượng sự tôn trọng và phẩm giá mà chúng ta sẽ thể hiện với mọi người! Chúng ta sẽ dành thời gian để làm quen với những người có vẻ khác với chúng ta. Chúng ta sẽ không đưa ra những bình luận gây tổn thương về những người mà chúng ta không đồng ý. Chúng ta sẽ học hỏi từ mọi người mà chúng ta gặp gỡ.

Nói tóm lại, chúng ta sẽ hành động theo cách mà Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta hành động – với lòng khiêm tốn, lòng khao khát chân thành và trái tim yêu thương.

Lạy Cha, xin giúp con nhanh chóng lắng nghe, nhưng chậm rãi xét đoán.

Ga 8, 12-20  

Tôi làm chứng cho chính mình,
và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi

Khi bạn đang tìm kiếm một công việc, các chứng cứ rất là quan trọng. Chúng có thể có sự khác biệt giữa có việc làm hay thất nghiệp, hoặc giữa một công việc tốt và một công việc tầm thường. Đó là bởi vì nhà tuyển dụng muốn có một số bằng chứng cho thấy bạn là người chính trực và bạn sẽ làm việc tốt. Họ muốn tin bạn, lý lịch của bạn và bộ mặt mà bạn thể hiện với họ. Nhưng họ cũng muốn chắc chắn hơn một chút – và nhờ người khác hỗ trợ bạn là một cách rất hữu ích để bảo đảm điều đó.

Trong các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel, Chúa Giêsu đang làm một việc nghiêm túc hơn nhiều so với việc đi xin việc. Ngài tự xưng là “ánh sáng của thế gian” (Ga 8,12). Ngài đã nói với họ rằng Thiên Chúa là Cha của Ngài, nhưng họ không tin Ngài (5,18). Đối với họ, Ngài là một kẻ lừa đảo và là một mối đe dọa đối với quyền lực của họ. Vì vậy, họ cố gắng gài bẫy Ngài bằng cách yêu cầu một số bằng chứng về những tuyên bố của Ngài.

Nhưng Chúa Giêsu vẫn kiên vững và tin tưởng, cả về con người của Ngài và việc Ngài được sai đến để làm gì. Khi làm phép rửa và sự biến hình của Ngài, Cha của Ngài đã làm chứng cho Ngài bằng cách gọi Ngài là “Con yêu dấu” của mình (Mt 3,17; 17,5). Vì vậy, có hai “chứng cứ” của Ngài – bản thân Ngài và Thiên Chúa. Đối với Chúa Giêsu, đó là tất cả bằng chứng quan trọng.

Đôi khi chúng ta cảm thấy khó tự tin, đặc biệt là khi gặp phải sự chống đối nào đó. Chúng ta có thể thắc mắc về quyết định của mình khi cố gắng nuôi dạy con cái trong một thế giới không ủng hộ các giá trị của chúng ta. Khi gặp những người không tin vào Thiên Chúa hoặc thách thức đức tin của mình, chúng ta có thể bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Khi thế giới bên ngoài không khẳng định được bạn, thì rõ ràng sự tự tin của bạn phải đến từ bên trong. Bạn cần nhớ bạn là ai, giống như Chúa Giêsu đã làm. Và đây là con người của bạn: một đứa con của Thiên Chúa. Cũng như khi Ngài đã làm với Chúa Giêsu lúc chịu phép rửa, Thiên Chúa làm chứng cho bạn. Ngài nói với bạn, “Con là con trai yêu quý của Cha. Con là con gái yêu quý của Cha. Con có phẩm giá tuyệt vời trong mắt Cha”. Đây là “chứng cứ” tốt nhất mà bạn có thể hy vọng sẽ có!

Vì vậy, lần tới khi bạn đang nghi ngờ bản thân, hãy nhìn vào gương – và nhớ lại bạn là ai.

Lạy Cha, xin cho con luôn nhớ rằng con là đứa con yêu quý của Cha.

Comments are closed.