The Holy Spirit will guide you – SN theo The WAU (21.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Saturday May 21th 2022
Meditation: Acts 16, 1-10

They had been prevented by the Holy Spirit from preaching the message. (Acts 16:6)

Paul and his companions were on the move, preaching in city after city, until the Spirit blocked their path. Then they tried a different direction, only to encounter more roadblocks. But they kept looking for an open door, listening to the Spirit, and discerning together where God was calling them. Eventually, the Spirit inspired them through a vision to go to Macedonia (Acts 16:9).

There, God worked powerfully: Lydia was converted, a young woman was set free from demonic possession, and Paul and Silas turned their imprisonment into an opportunity to evangelize their jailer. That trip laid the foundation for the Philippian church.

Like Paul, we face decisions—both big and small—every day. Especially with major decisions, it can be difficult to know what to do. But the Spirit wants to help us discern our path forward.

You can start with practical steps like laying out the options. Which ones are realistic? What are the pros and cons of each option? Maybe seek advice from a friend or family member. They might have insights that can help you to see things more clearly. And of course, ask the Spirit to guide you. 

If you can’t yet see a “best” choice, you might try Paul’s strategy of pursuing one option to its end. In his case, he got a sense from the Spirit not to continue. This may happen for you, but the Lord might just as easily use other means to guide you. Some doors may open while others may close. Or you may find that one option begins to stand out from the rest. Often, as you try to follow the Spirit’s lead, you will find peace. This too can be the Lord’s way of showing you where to go or what to do. 

 

 

Finally, throughout the process, take heart. You may not know the outcome yet, but the Lord does. Just as he guided Paul, he will guide you if you seek him. 

“Lord, guide me in the decisions I will face today.” 

Thứ Bảy tuần V Phục Sinh
ngày 21.5.2022

Suy niệm: Cv 16, 1-10

Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa (Cv 16,6)

Phaolô và những người bạn đồng hành của ông đang di chuyển, rao giảng hết thành phố này đến thành phố khác, cho đến khi Thánh Thần chặn đường họ. Sau đó, họ đã thử một hướng khác, chỉ để gặp phải nhiều rào cản hơn. Nhưng họ vẫn tiếp tục tìm kiếm một cánh cửa rộng mở, lắng nghe Thánh Thần và cùng nhau phân biệt nơi Thiên Chúa đang kêu gọi họ. Cuối cùng, Thánh Thần đã soi dẫn họ qua thị kiến để đi đến Macedonia (Cv 16,9).

 Ở đó, Thiên Chúa đã hoạt động một cách đầy quyền năng: Lydia đã theo đạo, một phụ nữ trẻ được giải thoát khỏi ma quỷ ám, còn Phaolô và Sila đã biến việc giam cầm họ thành cơ hội để truyền giáo cho người cai ngục của họ. Chuyến đi đó đã đặt nền móng cho Hội thánh ở Philíp. 

Giống như Phaolô, chúng ta phải đối mặt với các quyết định – cả lớn và nhỏ – mỗi ngày. Đặc biệt là với những quyết định lớn, có thể rất khó để biết phải làm gì. Nhưng Thánh Thần muốn giúp chúng ta phân biệt con đường phía trước của chúng ta. 

Bạn có thể bắt đầu với các bước thực tế như đặt ra các tùy chọn. Những cái nào là thực tế? Ưu và nhược điểm của từng lựa chọn là gì? Có thể tìm lời khuyên từ bạn bè hoặc thành viên trong gia đình. Họ có thể có thông tin chi tiết có thể giúp bạn nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Và tất nhiên, hãy nhờ Thánh Thần hướng dẫn bạn. 

Nếu bạn vẫn chưa thể thấy một lựa chọn “tốt nhất”, bạn có thể thử phương thức của Phaolô là theo đuổi một lựa chọn đến cùng. Trong trường hợp của ông, ông có cảm giác từ Thánh Thần không tiếp tục. Điều này có thể xảy ra cho bạn, nhưng Chúa có thể dễ dàng sử dụng các phương tiện khác để hướng dẫn bạn. Một số cánh cửa có thể mở trong khi những cánh cửa khác có thể đóng lại. Hoặc bạn có thể thấy rằng một tùy chọn bắt đầu nổi bật so với các tùy chọn còn lại. Thông thường, khi cố gắng làm theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, bạn sẽ tìm thấy bình an. Đây cũng có thể là cách Chúa chỉ cho bạn nơi đi hoặc việc cần làm.  

Cuối cùng, trong suốt quá trình, hãy vững tâm. Bạn có thể chưa biết kết quả, nhưng Chúa thì biết. Cũng như Ngài đã hướng dẫn Phaolô, Ngài sẽ hướng dẫn bạn nếu bạn tìm kiếm Ngài. 

Lạy Chúa, xin hãy hướng dẫn con những quyết định mà con sẽ phải đối mặt ngày hôm nay.

 

Ga 15, 18-21

Bởi vì anh em không thuộc về thế gian. . .
thế gian ghét anh em (Ga 15, 19)

Có lẽ tất cả chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác bị “ghét bỏ” vì đức tin của mình. Tuy nhiên, những lời của Chúa Giêsu ở đây không chỉ áp dụng cho sự căm ghét ở ngoài kia “trong thế giới” mà còn cho bất cứ bóng tối nào đang rình rập trong lòng chúng ta. Đôi khi chúng ta là những người thực hiện hành vi “ghét bỏ”.

Bây giờ bạn có thể nghĩ: “Chờ một chút – tôi có tội gì khi ghét mọi người?” Nhưng hãy nghĩ về những lúc bạn không yêu được như mong muốn hoặc khi bạn không chống chọi được với những cám dỗ ghen tị, kiêu căng, tức giận hoặc vô duyên. Nó có thể không phải là hận thù, nhưng bất kỳ sự thiếu vắng tình yêu thương nào cũng nhường chỗ cho sự đối lập của nó phát triển.

Ở đây có thể hữu ích khi xem xét định nghĩa cổ điển của Thánh Phaolô về tình yêu. Ngài nói với chúng ta rằng tình yêu là kiên nhẫn và tốt bụng. Nó không ghen tị, vênh váo hay thô lỗ. Nó không tìm kiếm lợi ích của riêng mình. Nó mang lại mọi điều, mọi hy vọng, và trường tồn mọi sự (1Cr 13, 4-7). Đây quả thực là một thanh cao, nhưng như Chúa Giêsu nói trong Tin mừng hôm nay, chúng ta không thuộc về thế gian này (Ga 15, 19). Điều đó có nghĩa là Ngài đã ban cho chúng ta ân sủng để yêu theo cách vượt xa ý tưởng của thế giới về tình yêu. Nhờ Đức Kitô, chúng ta có thể học cách yêu thương tất cả mọi người, ngay cả những người không đáp lại tình yêu thương đó và vâng, ngay cả những người ghét chúng ta.

Làm thế nào chúng ta có thể yêu theo cách như vậy? Đầu tiên, hãy nhớ rằng Thiên Chúa rất thương xót. Khi gặp tình huống thất bại trong tình yêu, hãy cầu xin Ngài tha thứ cho bạn. Sau đó, hãy để sự tin cậy vào lòng thương xót của Ngài giúp bạn bỏ qua lỗi lầm và tội lỗi của những người mà bạn bị cám dỗ “ghét bỏ”.

Thứ hai, hãy luôn sẵn sàng cầu xin sự tha thứ của ai đó nếu bạn đã làm tổn thương họ. Tìm kiếm sự tha thứ của người đó sẽ nhắc nhở bạn về loại người mà Thiên Chúa kêu gọi bạn trở thành. Nó cũng mở ra cánh cửa một cách mạnh mẽ, không chỉ để hòa giải mà còn cho mối tương quan sâu sắc hơn, yêu thương hơn với người mà bạn đã xúc phạm bởi lời nói hoặc hành động của mình.

Với lòng thương xót của Thiên Chúa trong tâm trí và sự sẵn sàng tìm kiếm sự tha thứ, bạn có thể là một phần trong giải pháp của Đức Kitô để chiến thắng hận thù – cả trong thế gian và trong tâm hồn của chính bạn.

Lạy Cha, tình yêu của Cha không bao giờ thất bại. Xin thêm sức mạnh cho con để yêu thương.

Comments are closed.

phone-icon