Chầu Thánh Thể – Lễ Chúa Ba Ngôi

0


 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC: 

– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội

Hát: Ôi Thần Linh Chúa

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay nhân dịp mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng con cùng xum họp trước tôn nhan Chúa trong niềm hạnh phúc vô biên, bởi được Chúa là Cha tạo dựng, ban cho nguồn sống, cho làm bá chủ muôn loài, lại còn mang hình ảnh Chúa Ba Ngôi, cả khi chúng con bất trung phạm tội đáng phải chết đời đời, thì chính Chúa lại đến trần gian loan Tin Mừng cứu độ, đổ máu đào trên thập giá cứu chuộc chúng con. Chúa và Chúa Cha còn ban Thánh Thần để thánh hóa, đưa chúng con vào sự hiệp thông cùng Chúa và mọi người. Ngày lại ngày, Chúa vẫn đổ máu cách huyền nhiệm để đất trời luôn được kết nghĩa giao duyên, Chúa còn quảng đại ban Máu Thịt nuôi dưỡng, chuyển lưu sự sống Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu! được Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương cách lạ lùng, chúng con vô cùng xúc động. Xin dâng lên Chúa bao tâm tình tri ân cảm mến. Xin Chúa tiếp tục gần gũi, cho chúng con được sống trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu, trước thánh nhan nhiệm mầu, chúng con khao khát được nghe Chúa dạy dỗ. Xin hãy nói cùng chúng con.

Hát: Lời Ngài

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Ga 16, 12-15)

SUY NIỆM

Cha – Con – Thánh Thần là Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp nhất, không bao giờ hành động riêng lẻ. Thế nhưng Kinh Thánh không một lần công bố từ trừu tượng: “Chúa Ba Ngôi”. Trong thời Cựu ước chỉ có các mạc khải chung về hoạt động, sự hiện hữu hoặc quyền năng của Thiên Chúa hay Thần Khí của Thiên Chúa, chứ không mạc khải cách minh nhiên Ba Ngôi trong Thiên Chúa. Sang thời Tân ước, với sự hiện diện của Ngôi Hai nhập thể, thì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mới được bày tỏ trực tiếp. Qua cuộc đối thoại với Nicôđêmô, để mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương tha thứ, Đấng đã chủ xướng chương trình cứu chuộc loài người tội lỗi, qua việc sai Con Một Ngài đến trần gian làm của lễ hy sinh đền tội cho loài người. Đức Giêsu đã nói: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải hư đi, nhưng được sống đời đời”. Còn để mạc khải về Thánh Thần thì Đức Giêsu nói: “Ta bảo thật với các con, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa”. Và trong giảng dạy, Đức Giêsu đã nhiều lần mạc khải về Cha và Thánh Thần. Nhất là trong những ngày cận kề được tôn vinh, thì Đức Giêsu càng muốn mạc khải về Cha và Thánh Thần: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu thương kẻ ấy và sẽ ở trong kẻ ấy”. “Thầy nói những điều này với các con, đang khi Thầy còn ở với các con. Nhưng Đấng an ủi là Chúa Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến với các con nhân danh Thầy, Đấng ấy sẽ dạy các con mọi điều, và nhắc nhở các con mọi điều Thầy đã nói với các con”.

Giữa Chúa Cha, Đức Giêsu và Thánh Thần luôn có sự liên tục hoàn hảo, luôn có mối tương quan mật thiết, luôn hiệp thông trọn vẹn: “Mọi sự Chúa Cha có đều thuộc về Thầy”. Còn ChúaThánh Thần thì: “Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con”. Chúa Cha trao ban mọi sự cho Chúa Con là Đức Giêsu Kitô, và Chúa Thánh Thần sẽ lấy mọi sự của chúa Giêsu mà thông ban cho chúng ta. Như thế sản nghiệp của Thiên Chúa thuộc về Đức Giêsu, Đức Giêsu trao lại cho Thánh Thần, Thánh Thần sử dụng mọi sự lãnh nhận từ Đức Giêsu, để mỗi chúng ta được thăng hoa kết trái, được nối kết trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi.

Cha, Con và Thánh Thần, là Ba trong ngôi vị, là một Thiên Chúa trong bản thể. Mỗi ngôi là sự thấu suốt trọn vẹn của ngôi khác. Mỗi Ngôi trong Ba Ngôi không giữ gì làm của riêng mình, nhưng mọi sự đều được chia sẻ, thông ban, hiến tặng.

Lạy Chúa Giêsu, dù đã được mạc khải mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi – Ba Ngôi Một Chúa, nhưng với trí khôn giới hạn, chúng con không thể hiểu tường tận mầu nhiệm này, tuy thế bởi Chúa là đường là sự thật và là sự sống, nên những gì Chúa đã nói, chúng con đều tin nhận. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa chúng con. Nguyện từ đây, chúng con sẽ giữ tâm hồn trong sạch và ra sức luyện tập các nhân đức, để biến tâm hồn mình nên ngai tòa rực rỡ cho Chúa Ba Ngôi trị vì. Chúng con sẽ luôn tưởng nhớ đến Chúa Ba Ngôi, dâng tâm tình thờ lạy, cảm tạ và cầu xin.

Lạy Chúa Ba Ngôi tình yêu, xin liên kết, đưa chúng con vào sự hiệp thông trọn vẹn cùng Ngài, và xin nhờ Ngài để chúng con tạo được sự liên kết, hiệp thông với anh em chúng con, là những người cũng được mang lấy hình ảnh chính Ngài.

(Xin mọi người thinh lặng cầu nguyện…)

Hát: Tình Yêu Thiên Chúa

IV. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa là Cha chúng con, do lòng yêu thương vô bờ Chúa đã lôi kéo chúng con ra khỏi hư vô cát bụi, cho chúng con hạnh phúc sống ơn gọi làm người và làm nghĩa tử Thiên Chúa. Bởi yêu chúng con, Chúa đã sai Con Một Ngài là Đức Giêsu đến trần gian, đổ máu làm giá cứu chuộc, cho chúng con được hòa giải, thứ tha, được đồng thừa tự nhờ Đức Giêsu Con Ngài. Qua Đức Giêsu, chúng con còn được mạc khải các mầu nhiệm cao vời, và Cha còn ban Thánh Thần đến để giúp chúng con sống hiền hòa bác ái, trung thành yêu mến Chúa, sống làm chứng cho Chúa.

Kính lạy Cha là nguồn tình thương, Chúa con là mạch ân sủng, và Chúa Thánh Thần là suối ơn hiệp thông. Chúng con xác tín Ba Ngôi một Chúa, Ba Ngôi là Thiên Chúa duy nhất, nhân hậu và yêu thương. Chúng con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng cpn được sống trong cộng đoàn tình yêu hoàn hảo của Chúa Ba Ngôi. Chúng con xin ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh Chúa Ba Ngôi từ rạng đông cho đến chiều tà. Chúng con xin ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh Chúa Ba Ngôi từ bây giờ và mãi mãi.

Chúng con xin ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh Chúa Ba Ngôi từ muôn thuở cho đến muôn đời. Chúng con sẽ mạnh dạn tuyên xưng danh Chúa, chúng con sẽ quảng đại phục vụ Tin Mừng, với hoài bão muôn môi miệng trên thế gian không ngớt lời tung hô vang dậy: Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

Hát:  Đến Muôn Đời

V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

 

 

Comments are closed.

phone-icon