Expert advice

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo Word Among Us, Prayer Resources
Nguồn: https://wau.org /resources/article / expert_advice/

Expert Advice

Wisdom from the Saints on Yielding to the Spirit

My day is better when I talk to God first.

The Book of Acts shows us that God wants to fill us, surprise us, and eve lead us day by day.

That happens as we learn how to yield to his Spirit. Four simple steps help us yield to the Holy Spirit and sense his working in our lives: quiet your heart; form your mind; write it down; and keep it fresh. As you might guess, we didn’t come up with these steps on our own. Men and women have been following them for centuries, testing them out, refining them, and sharing their experiences with later generations. So let’s listen in on their advice, and see if it can help us as well.

Quiet Your Heart.

In order to hear the voice of God, one has to have silence in one’s soul and to keep silence; not a gloomy silence, but an interior silence; that is to say, recollection in God.

– St. Faustina Kowalska

Cast away your troublesome cares, put aside your wearisome distractions. Give yourself a little leisure to converse with God, and take your rest awhile in him. Enter into the secret chamber of your heart; leave everything outside but God . . . and when you have shut the door, then truly seek him.

– St. Anselm

Prayer grows from an ear, mind, and tongue that have lived in silence with God, for in the silence of the heart God speaks.

– St. Teresa of Calcutta

Form Your Mind.

Anyone who thirsts for God eagerly studies and meditates on the inspired Word, knowing that there he is certain to find the one for whom he thirsts.

– St. Bernard of Clairvaux

My God, how great you are, how wonderful in all your works! Teach me your will that I may begin and end all my actions for your greater glory. Speak to me, O my God, and let me know your will, for I am ready to fulfill every one of your commands.

– St. John Neumann

God will speak to you by such inspirations, such interior lights, such manifestations of his goodness, such sweet touches in your heart, such tokens of forgiveness, such experience of peace, such hopes of heaven, such rejoicings within you, such sweetness of his grace, such loving and close embraces—in a word, by many voices of love—that he will be well understood by those whom he loves, and who seek for nothing but him alone.

– St. Alphonsus Liguori

Write It Down.

Write down the vision; Make it plain upon tablets. . . . For the vision is a witness for the appointed time, a testimony to the end; it will not disappoint. If it delays, wait for it, it will surely come, it will not be late.

– The Prophet Habakkuk (2:2-3)

I shall meditate as I have been accustomed, in the little Italian church on Twelfth Street . . . and I shall rest happy in the presence of Christ on the altar, and then I shall come home and I shall write . . . and try to catch some of these things that happen to bring me nearer to God, to catch them and put them down on paper.

– Dorothy Day

The good thoughts which God gives you in prayer are relics. Gather them carefully together in order to translate them into acts and you will gladden the heart of God.

– St. Vincent de Paul

Keep It Fresh.

One way of recalling the mind easily during prayer and of keeping it more tranquil is not to let your mind race during the day, but to hold it close to the presence of God. Being in the habit of coming back to him from time to time, you will find it easy to remain peaceful during your prayer time, or at least to bring your mind back from distraction.

– Brother Lawrence of the Resurrection

I will abandon myself fully to the Holy Spirit, allowing myself to be led wherever and whenever the Spirit wants, accompanying the Spirit, for my part, with effective and strong resolutions and serious discernment. . . . The Holy Spirit descends upon us with great gentleness, never with a racket.

– St. Frances Xavier Cabrini

Aspire to God with short but frequent outpourings of the heart; admire his bounty; invoke his aid; cast yourself in spirit at the foot of the cross; adore his goodness; treat with him of your salvation; give him your whole soul a thousand times in the day.

—St. Francis de Sales

Lời Khuyên của Chuyên Gia

Sự Khôn ngoan của các Thánh về việc Quy phục Thánh Thần 

Ngày sống của tôi tốt hơn khi tôi thưa chuyện cùng Chúa trước hết.

Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa muốn đổ đầy tâm hồn chúng ta, làm chúng ta ngạc nhiên và thậm chí dẫn dắt chúng ta từng ngày.

Điều đó xảy ra khi chúng ta học biết quy phục Thánh Thần của Người. Bốn bước đơn giản giúp chúng ta quy phục Chúa Thánh Thần và cảm nhận được công việc của Người trong cuộc sống của chúng ta: lắng đọng tâm hồn của bạn; huấn luyện tâm trí của bạn; viết lại những tư tưởng của bạn và giữ cho tâm trí của bạn được trong sáng. Như bạn có thể đoán, chúng tôi đã không đưa ra những bước này theo ý riêng mình. Những người nam và nữ đã đang tuân giữ những bước đó qua nhiều thế kỷ, kiểm nghiệm chúng, thanh lọc chúng và chia sẻ những kinh nghiệm của họ với các thế hệ sau đó. Vậy chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của họ và hãy xem biết đâu nó cũng có thể giúp chúng ta.

Hãy Lắng Đọng Tâm Hồn Bạn.

Để nghe tiếng của Thiên Chúa, một người phải có sự thinh lặng trong linh hồn mình và phải giữ thinh lặng; không phải sự im lặng ảm đạm, nhưng là một sự thinh lặng nội tâm; điều đó có thể nói là sự hồi tưởng về Thiên Chúa.

– Thánh Faustina Kowalska

Bỏ đi những mối quan tâm gây lo lắng, đặt qua một bên những sự phân tâm làm mệt mỏi. Hãy cho chính bạn một chút thời gian thư giãn để trò chuyện với Thiên Chúa và nghỉ ngơi một chút trong Người. Hãy bước vào trong căn phòng bí mật của tâm hồn bạn; hãy bỏ mọi thứ ở bên ngoài trừ một mình Thiên Chúa… và khi bạn đã đóng cửa lại, hãy thực sự tìm kiếm Người.

– Thánh Anselmô

Việc cầu nguyện tăng triển từ cái tai, tâm trí và cái lưỡi đã sống trong thinh lặng với Thiên Chúa, vì trong sự thinh lặng của tâm hồn, Thiên Chúa mới lên tiếng nói.

– Thánh Têrêsa Calcutta

Huấn Luyện Tâm Trí của Bạn.

Bất cứ ai khao khát Thiên Chúa đều tha thiết học hỏi và suy niệm về Lời đã được linh hứng, họ nhận biết rằng ở đó họ chắc chắn tìm được Đấng mà họ khao khát.

– Thánh Bernard Clairvaux

Lạy Thiên Chúa của con, Chúa vĩ đại biết bao, tất cả các công trình của Chúa tuyệt vời biết bao! Xin hãy dạy con thánh ý của Chúa mà con có thể bất đầu và kết thúc tất cả mọi hành động của con đều vì vinh quang cao cả của Chúa hơn. Ôi lạy Thiên Chúa của con, xin hãy nói với con và hãy để cho con nhận biết thánh ý của Chúa, vì con sẵn sàng thực hiện mỗi mọi mệnh lệnh của Chúa.

– Thánh John Neumann (Gioan Neumann)

Thiên Chúa sẽ nói với bạn bằng những  cảm hứng như thế đó, những ánh sáng nội tâm như thế, những biểu lộ về sự tốt lành của Người, sự ngọt ngào như thế chạm vào tâm hồn bạn, chẳng hạn như những dấu hiệu về sự tha thứ như thế, kinh nghiệm về sự bình an như thế, những hy vọng về thiên đàng như thế, những niềm vui trong bạn như thế, sự ngọt ngào về ân sủng của Người như thế, những cái ôm thân thiết và yêu thương như thế – tóm lại, bằng nhiều tiếng nói của tình yêu – mà Người sẽ được hiểu rõ bởi những kẻ Người yêu thương, và những người không tìm kiếm gì ngoài một mình Người.

– Thánh Anphongsô Liguori

Hãy Ghi Chép Lại.

Hãy viết lại thị kiến; Hãy làm cho nó đơn giản trên các bảng nhỏ… Vì thị kiến là một chứng từ về một thời gian được xác định, một chứng cứ cho sự kết thúc; nó sẽ không làm cho thất vọng. Nếu nó trì hoãn, hãy đợi nó, chắc chắn nó sẽ đến, nó sẽ không đến trễ đâu.

– Ngôn sứ Habakhúc (2,2-3)

Tôi sẽ suy niệm như tôi đã quen, trong nhà thờ nhỏ của Ý trên Đường Phố Mười Hai.., và tôi sẽ nghỉ ngơi vui vẻ trước sự hiện diện của Chúa Kitô trên bàn thờ, và sau đó tôi sẽ về nhà và sẽ viết… và cố gắng nắm bắt một số những điều xảy ra để đưa tôi đến gần với Thiên Chúa hơn, để hiểu chúng và viết lại chúng.

– Dorothy Day

Những ý tưởng hay mà Thiên Chúa ban cho bạn trong cầu nguyện là những di tích. Hãy thu thập chúng cách cẩn thận lại với nhau để chuyển chúng thành hành động và bạn sẽ làm vui lòng Thiên Chúa.

– Thánh Vincent de Paul (Vinh Sơn đệ Phaolô)

Hãy Giữ Nó (Tư Tưởng của bạn) Tươi Mới

Một cách để nhớ lại ký ức cách dễ dàng trong giờ cầu nguyện và giữ cho nó yên tĩnh hơn là đừng để cho tâm trí của bạn chạy đua trong suốt cả ngày sống, nhưng hãy giữ nó gần với sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy có thói quen trở lại với Chúa hết lần này đến lần khác, bạn sẽ nhận thấy dễ dàng giữ cho tâm hồn bình an trong suốt giờ cầu nguyện, hoặc ít nhất để mang tâm trí của bạn ra khỏi sự phân tâm, chia trí.

– Thầy Lawren Dòng Chúa Phục Sinh

Tôi sẽ phó thác hoàn toàn bản thân tôi cho Chúa Thánh Thần, để cho bản thân tôi được dẫn dắt đi bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào Thánh Thần muốn, đồng hành với Thánh Thần, với tôi, sẽ có được những giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả cũng như sự phân định nghiêm túc… Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta với sự dịu dàng tuyệt vời, không bao giờ với sự ồn ào, huyên náo.

– Thánh  Phanxicô Xaviê Cabrini

Hãy thiết tha với Thiên Chúa với sự thổ lộ ngắn gọn, đơn sơ nhưng thường xuyên của tâm hồn bạn; hãy cảm phục lòng quảng đại của Người; hãy kêu cầu sự trợ giúp của Người; hãy phó mình trong thần khí dưới chân thập giá; hãy thờ lạy sự tốt lành của Người; hãy cư xử với Người về ơn cứu độ bạn đang lãnh nhận; hãy dâng cho Người toàn bộ tâm hồn bạn cả ngàn lần trong ngày sống.

– Thánh Phanxicô de Sale

Comments are closed.

phone-icon