Để nhận được ơn đại xá trong tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Từ trưa ngày 01 đến hết ngày 02/11, mỗi tín hữu sẽ nhận được ơn đại xá (toàn xá) với những điều kiện sau đây:
1/ Viếng một nhà thờ hay nhà nguyện nào đó
2/ Xưng tội (có thể xưng tội trước và sau khi nhận ơn đại xá ít ngày)
3/ Rước lễ
4/ Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính
5/ Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

* Điều kiện “Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng” thì đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng là đủ. Tuy nhiên, các tín hữu có thể đọc thêm những kinh khác tùy lòng đạo đức.

6/ Không nhận ơn đại xá này cho mình, nhưng nhường cho những người đã qua đời.

Lưu ý :
– Ơn đại xá chỉ được hưởng mỗi ngày một lần mà thôi.
– Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ hay nhà nguyện để lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hoặc Chúa nhật sau.

Từ ngày 01 đến hết ngày 08/11, mỗi tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho những người đã qua đời. Trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi.

Nhân tiện, xin nhắc lại ý nghĩa của ân xá, ơn đại xá và ơn tiểu xá:

Ân xá (Indulgence) là việc được tha thứ trước mặt Thiên Chúa khỏi những hình phạt tạm ta đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó đã được tha thứ. Để hưởng nhờ ân xá, Kitô hữu phải hội đủ những điều kiện được thẩm quyền của Hội Thánh quy định, vì với tư cách là thừa tác viên của Ơn cứu chuộc, Hội Thánh có thẩm quyền phân phát và chia sẻ kho tàng công phúc của Đức Kitô và các Thánh (Sách GLGHCG, số 1471).

Các tín hữu còn sống hay đã qua đời đều có thể lãnh nhận ân xá để được tha hình phạt hữu hạn mình còn thiếu sót chưa đền đủ sau biết bao tội nặng nhẹ đã được tha qua bí tích hoà giải.

Lưu ý: Tín hữu có thể lãnh ân xá cho chính mình hay nhường lại cho những người đã qua đời, nhưng không thể nhường cho người đang còn sống.

Ân xá có thể là từng phần hay toàn phần, tuỳ theo mức độ giải thoát từng phần hay trọn vẹn các hình phạt tạm đáng phải chịu vì tội. Như thế, ân xá có hai loại :

Ơn đại xá hoặc ơn toàn xá, là ân xá tha mọi hình phạt.

Ơn tiểu xá hoặc ơn phần xá, là ân xá tha một phần hình phạt.

Chúng ta lưu ý ba điều này :

– Thứ nhất, hình phạt được nói ở đây không phải là một thứ trả thù hoặc trừng phạt của Thiên Chúa, nhưng xuất phát từ bản chất của tội lỗi.

– Thứ hai, các ơn toàn xá hay tiểu xá không thể thay thế cho bí tích giải tội và cũng không thể được nhận nếu tín hữu không lãnh nhận bí tích giải tội (bí tích giải tội thì tha tội, còn ơn toàn xá hay tiểu xá thì tha các hình phạt do tội gây ra). Vì thế, ai muốn hưởng ơn đại xá cần phải đi xưng tội (trước hoặc sau khi nhận ơn đại xá ít ngày), rước Mình Thánh Chúa và đọc các kinh qui định.

– Thứ ba, từ sau Công Đồng Vaticanô II, trong các Kinh, Giáo Hội loại bỏ những ghi chú như “Mỗi lần đọc kinh này thì được hưởng 100 ngày ân xá…, 300 ngày, 1 năm, 2 năm…”

Trong tháng 11 là tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời, Giáo Hội khuyến khích chúng ta nhận các ân xá để nhường cho những người đang chịu thanh luyện nơi Luyện tội, bởi vì: “các tín hữu đã qua đời đang chịu thanh luyện cũng là những thành viên trong mầu nhiệm các thánh thông công, nên ngoài những cách khác, chúng ta còn có thể giúp họ bằng cách lãnh nhận các ân xá (để nhường) cho họ, nhờ đó họ được tha các hình phạt tạm họ đang phải chịu do tội lỗi (Sách GLGHCG, số 1479)

Comments are closed.

phone-icon