Cha Raymond Mwangala, OMI dâng lễ cầu nguyện cho chị em Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp

0

Qua tương quan với chị em trong Hội dòng, sáng nay 04/11/2023, Linh mục Raymond Mwangala, OMI (Missionary Oblates of Mary Immaculate – Dòng Truyền giáo Hiến sĩ Đức Mẹ) đã đến thăm chị em và dâng thánh lễ cầu bình an và cầu nguyện cho chị em trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, người còn sống cũng như đã qua đời.

DSC_0921

DSC_0924

DSC_0925

Cha Raymond chào đời ở Zambia, miền Nam châu Phi. Cha gia nhập Dòng từ năm 1995, thụ phong Linh mục năm 2004 và hiện nay đang là phụ tá Bề trên Tổng quyền của Dòng tại Rome. Lần này, nhân dịp đến Việt Nam thăm các anh em đang phục vụ tại các cộng đoàn của Dòng, cha đã ưu tiên dành thời gian đến với Hội dòng, chia sẻ, cầu nguyện, dâng lễ với chị em; đồng thời cũng có dịp trải nghiệm những món ăn khác nhau của Việt Nam. 

DSC_0929

Cám ơn cha đã đến chung lời cầu nguyện cho chị em – đặc biệt là cầu nguyện cho linh hồn quý Mẹ, quý Chị đã an nghỉ trong Chúa, trong tháng cầu nguyện, báo hiếu và đền ơn này.

DSC_0931

DSC_0922

Xin phúc lành của Chúa luôn ở cùng cha, nâng đỡ, gìn giữ và soi sáng cho cha trong trách nhiệm phụ trách và hướng dẫn anh em.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon