Browsing: Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử
0

 DECRETUM FORMALE ERECTIONIS Congregationis Religiosae Sororum Dominicanarum Vietnamiensium Sanctae Catharinae Senensis. Nos, Dr. D. Petrus…

Các Mẹ Bề trên
0

Suốt cả cuộc đời, Mẹ đã luôn cố gắng dùng cả con người mình để thực hiện ước nguyện là được trở nên như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Đơn sơ, bé nhỏ, phó thác và Mẹ xem đó như một Hiến Lễ tạ ơn không ngừng dâng lên Thiên Chúa.