Vị thánh ngày 20 tháng 2

0

Wulfric, Linh mục, Ẩn sĩ

Trích từ tác phẩm “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả: Richard P. Mcbrien

Người dịch: Sr. Maria Đỗ Thị Kim Ngọc, OP

Người dịch: Sr. Kim Ngọc, OP Wulfric, cũng gọi là Ulric hay Ulfrick, sinh ra ở  Somerset năm 1080. Ngài làm vị mục tử ở giáo xứ cho đến năm 1125. Sau đó, Ngài chuyển sang lối sống khổ hạnh và ẩn tu trong một nơi thanh tĩnh trong khuôn viên xứ đạo ở Haselbury Plucknett. Việc thực hiện lối sống nghiêm ngặt bằng cách ăn chay và đánh tội của Ngài đã làm tô đậm nét thánh thiện của Ngài vào thời đó. Ngài qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1154.  Lòng mộ mến Ngài đã được phổ biến sau ba mươi năm Ngài mất. Ngài đã làm nhiều phép lạ. Tuy nhiên, Ngài chưa bao giờ chính thức được phong thánh.

Comments are closed.

phone-icon