Ý cầu nguyện tháng 2/2012

0

Ý cầu nguyện: Cầu cho chị em trong Hội Dòng thấm nhuần tinh thần yêu thương phục vụ của Đức Kitô, để trở nên những kỹ sư tâm hồn nhiệt tâm, quảng đại và kiên trì trong sứ vụ dẫn đưa mọi người tới Đức Kitô.

 

CÁC NGÀY GIỖ:

6. Thứ Hai    

– C. Maria Aldegundis Lê Thị Thanh (2008)

7. Thứ Ba

– Giỗ Thân Phụ Mẫu Anh Chị Em trong Dòng  – Lễ Cầu hồn, PVGK theo ngày.

8. Thứ Tư

 – C.Maria Nguyễn Thị Vui (1997)

12.  Chúa Nhật

– C.Maria Digna Trương Thị Vinh (2006)

25. Thứ. Bảy

– C.Têrêsa Đinh Thị Thanh Hương (1996)

26. Chúa Nhật

– C.Hosana Nguyễn Thị Hường (1999)

28. T. Ba

– C.Maria Nguyễn Thị Nghi (2009)

 

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

5. Chúa Nhật: Thánh Agata – Trinh nữ

 – C.Giáng Thu, C.Thúy Cẩm.

11. Thứ Bảy: Đức Mẹ Lộ Đức

– C.Lan Hương, C.Thùy Mai.

 

 

Comments are closed.

phone-icon