Vị Thánh Kính ngày 31 tháng 3

0

Stephen thành Mar Saba, Đan sĩ  – John Donne, Linh mục  – Anne Frank, Tử đạo

Stephen là cháu trai của Thày giáo John Damascene (kính nhớ ngày 4 tháng 12). Thày dạy Stephen tại Mar Saba ở Palestine cho tới khi Thày qua đời năm 749. Lúc đó, Stephen 24 tuổi. Thánh nhân cảm nhận được ơn gọi đặc biệt sống đời ẩn tu, nên đã sống đời hoàn toàn cô tịch trong thời gian dài và càng ngày càng chìm đắm sâu trong lối sống đó. Qua đó, Ngài bày tỏ lòng cảm thương trắc ẩn sâu đậm không chỉ cho tha nhân mà còn cho động vật khác nữa ngay cả với sâu bọ. Thánh nhân cũng được ân ban rất đặc biệt trong việc giúp đỡ những ai lâm cảnh khó khăn. Stephen qua đời ngày 30 tháng 3 năm 794. Giáo hội chính thống Nga tưởng nhớ đến Ngài hàng năm vào ngày 31 tháng 3.

Anh giáo, Tân giáo và Phúc âm giáo Tin lành  kính nhớ John Donne vào ngày này. Thánh nhân được sinh ra và giáo dưỡng trong một gia đình Công giáo. Ngài trở thành một linh mục Anh giáo và là một trong những nhà thuyết giáo thành công nhất.

Vào cuối tháng 3 năm 1945, khoảng mấy tuần trước khi Bergen-Belsen (một trại tập trung Đức quốc xã ở Tây Bắc nước Đức) được giải phóng (ngày 15 tháng 4), Anne Frank (1929-1945) một thiếu nữ gốc Do thái mang quốc tịch Đức đã chết do sốt ban tại đây. Chị được xem là một trong những vị tử đạo nổi tiếng nhất về lòng nhân đạo. Chị đã cung cấp một chứng từ độc nhất vô song về nạn tàn sát người Do thái vào thời Hitler. Chị đã lưu lại những dữ kiện này trong nhật ký của Chị trong lúc Chị đang ẩn trốn trước khi bị bắt.

 Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.