Vị Thánh kính ngày 6 tháng 3

0

Chrodegang thành Metz, Giám mục

Chrodegang được sinh ra trong một gia đình quý tộc năm 712 gần Liege, nay được gọi là Bỉ. Ngài là nhà cải cách giới giáo sĩ và cũng là tác giả của khoản luật liên quan tới linh mục và Nhà thờ chánh tòa cũng như đời sống cộng đoàn. Khoản luật này đã được áp dụng ở Đức, Ý, Quần đảo Anh, và trên vương quốc Frăng.  Ngài từng làm việc trong các văn phòng cao cấp khác nhau, trong Bộ Nội Vụ dưới triều Vua Charles Martel và Pepin III. Năm 742, Ngài làm Giám mục thành Metz. Sau cuộc tử đạo của Boniface vào ngày 5 tháng 6 năm 754, Ngài lãnh trách nhiệm canh tân vương quốc Frăng. Thành công lớn nhất của Ngài chính là cuộc canh tân giới giáo sĩ tục hóa Châu Âu trong đó Ngài lấy nguyên tắc luân lý làm nền tảng để phản ánh tính thiếu kỷ cương của Xã hội và tính thờ ơ lãnh đạm trước bộ luật.

Đức Cha Chrodegang khởi sự công cuộc canh tân tại giáo phận của Ngài đặc biệt với hàng giáo sĩ ở Giáo phận Metz. Ngài buộc họ phải tham dự các giờ kinh nguyện thần vụ và sống đời sống chung theo luật được soạn thảo dựa trên Bộ Luật của Thánh Bê-nê-đic-tô. Đức Cha Chrodegang đã không chỉ thực hiện canh tân đời sống giáo sĩ trong giáo phận của Ngài mà còn đổi mới phụng vụ. Ngài yêu cầu sử dụng những thực hành tôn giáo La mã và hát bình ca (Gregorian chant). Trường học thánh nhạc ở giáo phận Metz trở nên lừng danh ở Châu Âu trong nhiều thế kỷ. Ngài qua đời ngày 6 tháng 3 năm 766.  

Nguyên tác ” “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả  Richard P. McBrien.                 Phỏng dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.