Vị Thánh kính ngày 4 tháng 4

0

Isidore of Seville, Giám mục và Tiến sĩ Giáo Hội

 Isidore of Seville (560-636) là một nhà văn đầy sáng tạo, được nhìn nhận là vị Giáo phụ cuối cùng của các Giáo phụ. Ngài được sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Seville. Ngài làm Giám mục Giáo phận Seville trong 36 năm. Ngài đã chinh phục được nhiều người Visigoth trở về (nghĩa là từ bỏ lạc thuyết Arianism) và tổ chức Giáo Hội Tây Ban Nha thông qua các Hội nghị và Công đồng, đặc biệt Công đồng Seville thứ hai (619) và Công đồng Toledo thứ tư (633). Công đồng Toledo thứ tư này đã thông qua: một tín điều dựa trên thần học của Isidore, thống nhất phụng vụ, nghi thức Mozarabic – được thực hiện trên toàn Giáo hội Tây Ban Nha và là một yêu sách cho trường Công giáo ở trong Giáo phận. Isidore hiến thân mình cho sự nghiệp giáo dục, hoàn thành sách lễ và sách kinh nguyện, cũng như sứ vụ đến với người nghèo. Ngài qua đời ngày 4 tháng 4 năm 636. Giám mục Isidore of Seville được phong thánh năm 1598 và được phong làm Tiến sĩ Giáo hội năm 1722. Giáo Hội Công giáo Roma mừng lễ kính Ngài.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch : Nguyễn Nga – Thỉnh Sinh

Comments are closed.