Ý cầu nguyện tháng 4/2012

0
Ý cầu nguyện tháng Tư:

+ Noi gương Thánh Nữ Tiến sĩ Catarina Siena, xin cho mỗi chị em trong Hội dòng cảm sâu niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh, để chị em can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa bằng đời sống chứng tá, yêu thương và phục vụ.

CÁC NGÀY GIỖ:

Thứ Hai, ngày 02/4:                          

– Chị Bernadeta Vũ Thị Nụ (Bích Hải, 1999)

Thứ Bảy, ngày 14/4:

– Chị Catarina Đinh Thị Thay (1980)

Chúa Nhật, ngày 29/4:

– Chị Christina Nguyễn Thị Hồng (2005)

 

MỪNG BỔN MẠNG

 Thứ Năm, ngày 05/4:  THÁNH LỄ TIỆC LY

– Lớp Agapê (Khấn lần I,2002).

 Chúa Nhật  PHỤC SINH , ngày 08/4:  

– Lớp Rabouni (Khấn lần I, 2004).

Chúa Nhật II PHỤC SINH, ngày 15/4: 

– Tu xá Lòng Chúa Xót Thương (Giồng Riềng).

– Chị Faustina Báu (Bề trên Tx.Thánh Giuse Lao động)

Thứ Hai, ngày 30/4:  Thánh CATARINA SIENNA

 – HỘI DÒNG

– Tu xá Thánh Catarina (Cây Gáo)

– Chị Thiền (Bề trên Tx. Mẹ Bảy sự), Chị Thanh Nghiêm, Chị Hồng Hạnh, Chị Bích Nga

– Kỷ niệm ngày thành lập Hội Dòng

CẦU NGUYỆN THEO GIAO KÈO:

a-   Thi hành NQ 2011 số 81

– Lh. Maria (Thân mẫu chị Anna Nguyễn Thị Lệ Uyên)

– Lh. Maria (Thân mẫu chị Abacha Vũ Thị Châu Loan)

b-   Thi hành NQ 2011 số 84

– Lh. Giuse (Ông nội của chị Maria Nguyễn Thị Hà)

– Lh. Maria (Bà ngoại chị Maria Nguyễn Thị Thanh – HV)

– Lh. Giuse (Anh ruột chị Maria Nguyễn Thị Kim Anh)

– Lh. Giuse (Anh ruột chị Anna Nguyễn Thị Bích Hồng)

c-   Thi hành NQ 2011 số 87

– Lh. Nt. Anna Trần Thị Phan

(HD. Đa Minh Rosa Lima – Miền Mân Côi)

– Lh. Nt. Rosa Nguyễn Thị Huệ

(HD. Đa Minh Rosa Lima – Miền Mân Côi)

– Lh. Nt. Anna Madalena Dương Thị Liên

(HD. Đa Minh Rosa Lima – Miền Mẹ Vô Nhiễm)

 Xin cho các linh hồn sớm hưởng nhan thánh Chúa

Comments are closed.