Vị Thánh kính ngày 1 tháng 7

0

Chân phước Junipero Serra, Linh mục

Junipero Serra (sinh 1713-tử 1784) là một linh mục thuộc dòng Phan sinh Tây Ban Nha, là người đầu tiên thi hành sứ vụ ở California năm 1769. Serra sinh ra tại Majorca ở Tây Ban Nha, bước vào năm tập năm 1730, và thụ phong linh mục năm 1737. Sau khi dạy học một thời gian, Ngài sang Tân Tây Ban Nha (hiện nay là Mexico và Texas) năm 1749. Ngài đã thi hành sứ vụ truyền giáo ở đây trong 20 năm. Ngài đã mở rộng sứ vụ sang miền Bắc Cali năm 1769 và thành lập 9 nơi thi hành sứ vụ Phan sinh dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Ngài là Chủ tịch cho tới khi qua đời. Ngài đã ban phép Thanh tẩy cho 6000 người.  Xúc tiến việc phong thánh
cho Ngài trở nên nguồn gây tranh cãi giữa Giáo hội Công giáo và các Vị lãnh đạo cộng đồng Mỹ bản xứ. Serra đã bênh vực dân địa phương chống lại việc lạm dụng, bóc lột và quyền bình đẳng. Ngài qua đời tại Monterey ngày 28 tháng 8 năm 1784.

Comments are closed.