Vị Thánh kính ngày 20/11

0

HOÀNG ĐẾ EDMUND, TỬ ĐẠO

EDMUND (841-869) là vua của East Anglia. Sinh ra tại Saxon, ông đã được rửa tội và trở thành hoàng đế trên lãnh thổ miền đông Angles trước năm 865. Trong cuộc chiến tranh lớn với người Viking vào năm 869-870, ông đã bị thua trận và bị bắt.

Vì trung thành với đức tin và không chịu trở thành chư hầu của vua Viking, hoàng đế Edmund bị hành quyết tại Hellesden (Suffolk). Theo phong tục thời đó, ngài bị đánh đòn, bị bắn tên và bị chặt đầu để tế thần Viking.

Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.

phone-icon