Điều gì xảy ra trong Lễ Ngũ Tuần ?

0

Điều gì xảy ra trong Lễ Ngũ Tuần ?

Một trong những sự kiện quan trọng nhất được ghi lại trong Kinh thánh xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần là Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông đồ, và kỷ nguyên Giáo hội khởi đầu.

Có vài điều đặc biệt xảy ra vào chính ngày Lễ Ngũ Tuần. Đó là:

Lời tiên tri nên trọn

Lời tiên tri đã nên trọn vào ngày Lễ Ngũ Tuần: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2:1-4). Điều nên trọn là lời tiên tri của Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy giả nói về việc Chúa Thánh Thần đến. Thánh Gioan Tẩy giả nói trước về Chúa Giêsu: Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3:11).

10 ngày trước Lễ Ngũ Tuần, Chúa Giêsu nhắc lại lời tiên báo này: “Ông Gioan làm phép rửa bằng nước, còn anh em trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần” (Cv 1:5).

Việc Chúa Thánh Thần đến cũng để ban sức mạnh cho các tín hữu: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1:8).

Ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần xuất hiện như đã được hứa trước, rửa tội các tín hữu trong Đức Kitô và ban cho họ sức mạnh làm nhân chứng về Ngài.

Bắt đầu kỷ nguyên Giáo hội

Lễ Ngũ Tuần là ngày khai sinh Giáo hội. Cựu ước kết thúc và bắt đầu kỷ nguyên mới, gọi là Tân ước. Những người tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai trong thời kỳ này trở thành những chi thể trong Nhiệm Thể Đức Kitô, đó là Giáo hội. Kỷ nguyên Giáo hội bắt đầu từ Lễ Ngũ Tuần và sẽ chấm dứt khi Đức Kitô tái lâm.

Các dấu hiệu tiếp theo

Ngày Lễ Ngũ Tuần cũng có những dấu hiệu theo sau việc Chúa Thánh Thần đến. Chúa Giêsu đã tiên báo các tín hữu nói được các ngôn ngữ mới.

Các dấu hiệu “đặc biệt” ở các tín hữu: “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ” (Mc 16:17-18). Đó là khả năng siêu nhiên khi “nói tiếng lạ” mà ai cũng hiểu.

Các tín hữu đầu tiên

Ngày Lễ Ngũ Tuần cũng có những người đầu tiên gia nhập Kitô giáo: Ông Phêrô giảng về Chúa Giêsu phục sinh, và hôm đó có khoảng 3.000 người gia nhập đạo (x. Cv 2:41).

Kết luận

Khi chúng ta nói rằng vào ngày Lễ Ngũ Tuần có những điều xảy ra: Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tín hữu, nên trọn lời tiên tri của Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy giả, ban cho họ sức mạnh để dấn thân phục vụ; Chúa Thánh Thần khai sinh kỷ nguyên Giáo hội; các tông đồ được rửa tội và đầy Chúa Thánh Thần; họ nói tiếng lạ là bằng chứng việc Chúa Thánh Thần xuất hiện; và cuối cùng, vào ngày sinh nhật Giáo hội, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tín hữu, Thánh Phêrô đã giảng bài đầu tiên về Giáo hội, và rồi có đến 3.000 người tin theo Chúa Giêsu.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Y-Jesus.com)

Comments are closed.

phone-icon