Chạm đến Chúa

0

CHẠM ĐẾN CHÚA

 (Mt 9,20-22 )
 
Bài Tin Mừng hôm nay vừa kể lại,
Người Phụ nữ băng huyết mười hai năm,
Tốn bao nhiêu tiền của vẫn tật mang,
Dẫu như thế cũng không hề thất vọng.
Bà có một niềm tin luôn sống động,
Chỉ mong được chạm đến áo Ngài thôi,
Bà đã tin nên Chúa chữa khỏi rồi,
Không còn bị mất tiền mang tật nữa.
Đối với con điều nào chạm tới Chúa,
Để cho Ngài biến đổi cuộc đời con,
Được Chúa thương chữa thân xác, tâm hồn,
Mọi hành vi dù rất là nhỏ bé.
Bằng niềm tin cho dù trong lặng lẽ,
Là cơ hội Chúa chúc phúc ban ơn,
Mỗi sáng ra cảm thấy Chúa vẫn còn,
Cho con chạm tới Ngài trong ngày sống.

                         Nt. Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.