Tình cho không

0

            TÌNH CHO KHÔNG

                  ( Mt 10,7-15 )

Chúa muốn con có tấm lòng quảng đại,
Không tính toán mà cũng chẳng so đo,
Biết cho đi nhưng cũng chẳng mong chờ,
Được đáp trả nhưng để cho Chúa trả.
Xin cho con một đức tin cao cả,
Biết nhìn Ngài qua tất cả anh em,
Hủi,què,đui và những kẻ nghèo hèn,
Là những người con phải thương giúp họ.
Xin cho con một trái tim rộng mở,
Luôn biết tìm lợi ích của tha nhân,
Biết cho đi khi nhân loại họ cần,
Bằng tất cả tình thương và lòng mến.
Xin cho con mãi hăng say tìm đến,
Kẻ đói nghèo,bệnh tật sống quanh con,
Biết ủi an xoa dịu những tâm hồn,
Đang sầu khổ và đi vào thất vọng.
Xin cho con một trái tim rung động,
Trước nỗi đau, nỗi khổ của anh em,
Biết ủi an nâng đỡ kẻ ưu phiền,
Cho họ thấy được tình thương của Chúa.
  Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.