Giảng lễ Thiếu nhi : Lễ Đức Mẹ Mân Côi

0

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

CHỦ ĐỀ : KINH MÂN CÔI – KINH MẸ YÊU THÍCH NHẤT

 

I. NHẬP :

Đức Mẹ khi hiện ra với thánh Alanô đã nói : “Bất cứ ai trung thành đọc kinh Mân Côi và suy ngắm các mầu nhiệm Mân Côi sẽ được Mẹ ân thưởng. Mẹ xin cho họ được tha mọi hình phạt và tội lỗi trong giờ chết”. Lời của Mẹ cho ta thấy hiệu lực lớn lao của kinh Mân Côi  và mời gọi chúng ta hãy năng chạy đến với Mẹ qua chuỗi kinh Mân Côi mỗi ngày.

II. GIẢNG :

Có một anh chàng thanh niên tên là Ađơôđa chơi bời trác táng. Để có tiền ăn chơi, anh ta viết giấy sẵn sàng bán linh hồn cho ma quỉ. Sau những ngày ăn chơi thỏa thích, đến hẹn, quỉ đến đòi linh hồn anh ta. Nó đưa anh ta lên một thành cầu thật cao và bảo anh ta phải nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết. Sợ hãi, anh ta không dám nhảy và bảo quỉ xô anh ta xuống. Quỉ bảo anh, hãy cởi bỏ tràng chuỗi Mân Côi trên cổ ra thì nó sẽ làm ngay. Biết vậy, anh nhất định không bỏ tràng chuỗi ra. Giằng co một hồi lâu, quỉ chán nản bỏ đi. Bấy giờ người thanh niên mới tìm đến nhà thờ để tạ ơn Đức Mẹ. Từ đó anh ta siêng năng chạy đến với Mẹ qua chuỗi kinh Mân Côi mỗi ngày.

Câu chuyện là minh họa cho chúng ta về giá trị tuyệt vời của chuỗi kinh Mân Côi.

Xin nhấn vào đây để tải file PPT hỗ trợ bài giảng

Hình 1 : Tràng chuỗi kinh Mân Côi.

* Kinh Mân Côi có nguồn gốc thế nào?

T. Có nguồn gốc như sau :

   – Vào TK 12 , người ta thay 150 thánh vịnh bằng 150 kinh Lạy Cha. Sau đó là 150 kinh Kính Mừng (Chỉ có phần đầu chứ chưa có phần sau ).

  – Đến TK 14, thầy Kalar dòng Carthursan chia 150 kinh Kính Mừng thành 3 chuỗi 50.

  – Đến TK 15, Thầy Alanô thêm vào trước mỗi chục một mầu nhiệm.

  – Đến TK 16, ĐGH. Piô 5 đặt thêm phần sau : Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời… như chúng ta đọc bây giờ.

 – Đến TK 21, ĐTC. Gioan Phaolô II thêm vào năm sự sáng như ta thấy hiện nay.

Hình 2 : Đức Mẹ lần hạt với ba trẻ ở Fatima

* Kinh Mân Côi có ý nghĩa gì ?

  – Là kinh bởi trời vì là lời sứ thần chào Đức Mẹ; lời bà Isave xưng tụng Mẹ; và là lời hòa ca của Giáo Hội dâng lên Mẹ.

 – Đọc kinh Mân Côi, ta tuyên xưng Mẹ chịu đau khổ cùng con.

 – Đọc kinh Mân Côi, ta khơi dậy kỷ niệm xưa của Mẹ, làm sống lại mối dây liên kết Mẹ và con cái Mẹ là Giáo Hội.

Hình 3 : Thánh Đa Minh và việc cổ võ kinh Mân Côi.

* Đâu là giá trị của kinh Mân Côi?

T. Có những giá trị này :

   –  Thêm ghét tội và đầy lòng mến Chúa. (Thánh Alanô)

   –  Có hiệu lực đặc biệt trước mặt Chúa. (Thánh Monfort)

   – Giúp kẻ có tội trở lại và được ơn chết lành. (Thánh  Anphongsô)

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Em bé đang cầu nguyện với kinh Mân Côi.

* Siêng năng lần chuỗi kinh Mân Côi trong nhà thờ cũng như trong giờ kinh tối của gia đình mỗi ngày.

* Sống các mầu nhiệm kinh Mân Côi qua các biến cố vui, sáng, thương, mừng của cuộc sống.

* Đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ơn Chúa mà ăn năn trở lại.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : LẦN HẠT MÂN CÔI

Phanxicô không có được niềm vui này.

Là được thấy Đức Mẹ tại Fatima.

Vì em đã chưa sống theo lời Mẹ dạy.

Là mỗi ngày siêng năng lần hạt Mân Côi.

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.