Lời kinh dâng Mẹ

0

  LỜI KINH DÂNG MẸ 

       
Mẹ ơi tháng Mẹ về rồi,
Con xin lần chuỗi Mân Côi hằng ngày.
       Con cùng với Mẹ hôm nay,
Cầu cho Giáo hội tràn đầy niềm vui.
       Siêng năng lần chuỗi Mân Côi,
Tôn sùng kính Mẹ suốt đời, Mẹ ơi!
       Lời kinh vang vọng không ngơi,
Đời con có Mẹ rạng ngời Thánh ân.
       Mẹ cầu Chúa đổ muôn ơn,
Cho đoàn con Mẹ xác hồn bình yên.
       Quý Cha – Mục tử nhân hiền,
Quý Sơ được mãi trung kiên suốt đời.
       Hội đồng Mục vụ khắp nơi,
Hy sinh phục vụ không lời than van.
       Mẹ thương nhìn đến giáo dân,
Là đoàn con cái rất cần Mẹ thương.
       Mẹ thương dẫn lối đưa đường,
Chúng con còn mãi vấn vương cõi trần.
       Còn mê đắm của phù vân,
Chỉ mong thoát khỏi được gần Mẹ thôi.
       Bây giờ là tháng Mân Côi,
Chúng con quyết giữ những lời Mẹ khuyên.
  Không còn say đắm bạc tiền,
Siêng năng lần hạt thường xuyên mỗi ngày.
       Đi đâu tràng hạt trên tay,
Đúng là con Mẹ tỏ bày niềm tin.
       Mẹ ơi xin Mẹ đoái nhìn,
Đoàn con của Mẹ cầu xin Mẹ lành.
      Ba lời khuyên quyết thi hành,
Đúng là con Mẹ trở thành con ngoan.
      Mẹ cầu xin Chúa thương ban,
Cho đoàn con Mẹ đầy tràn hồng ân.
      Chúng con cố gắng chuyên cần
Chúa thương giáng phúc thông phần từ đây.
      Được nên giống Mẹ mỗi ngày,
Yêu người, mến Chúa hăng say không ngừng.
                                      Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi
                                       

Comments are closed.