Triều đại 124: Đức Giáo hoàng Stêphanô VII (VIII)

0

Đức Stêphanô VII sinh tại Rôma, kế vị đức Gioan X vào tháng 12-928 cũng nhờ thế lực của bà Marôzia. Là người có bản tính tốt lành, hiền từ, đúng tiêu chuẩn để được bà Marôzia chọn lựa và ủng hộ. Với mẫu người như vậy ngài không muốn hay không dám làm gì trái ý hay cản trở việc lộng quyền của bà Marôzia, thậm chí còn tỏ ra nhu nhược. Những Giáo hoàng do bà Marôzia ủng hộ hoặc chết sớm hoặc bị chính bà ta sát hại. Ngài là người bảo trợ các đan viện của Thánh Vinh Sơn ở Volturnô và 2 đan viện ởGaul.

Giáo triều của ngài chỉ diễn ra từ tháng 12-928 đến tháng 1-931. Ngài được an táng trong hầm mộVatican.

Comments are closed.