Triều đại 127: Đức Giáo hoàng Stêphanô VIII (IX)

0

Đức Giáo Hoàng Stêphanô VIII sinh tại Rôma, được bầu lên ngôi Giáo hoàng sau hôm đức Lêô VII qua đời, tức ngày 14-7-939, cũng do Albéric II xếp đặt. Ngài đóng vai trò trung gian trong sự cạnh tranh giữa Louis IV d’Outre Mer với các hoàng tử người Pháp không muốn nhận Louis IV d’Outre Mer là vua của họ và đã thành công tốt đẹp. Ngài cố gắng thuyết phục các lãnh chúa bên Đông cũng như bên Tây tôn trọng các nguyên tắc cứu độ của Tin Mừng. Nhưng ngài bị vua Albéric II trở mặt, nắm toàn quyền tại Rôma cách độc đoán, không kể gì sự hiện diện và quyền của Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Stêphanô VIII qua đời vào tháng 10-942.

Comments are closed.