Triều đại 129: Đức Giáo hoàng Agabêtô II

0

Đức Giáo Hoàng Agapêtô II sinh ra tại Rôma, lên ngôi Giáo hoàng ngày 10-5-946 cũng do sự sắp xếp của Albéric II, dù lúc này ảnh hưởng và quyền thế của ông đã giảm sút, nên quyền của ngài được củng cố hơn. Albéric II qua đời năm 954, để lại cho ngài một kinh thành Rôma tự do nên ngài đã lấy lại được quyền bính của mình. Trong thời gian này, Harald Blatand, vua Đan Mạch trở lại đạo công giáo. Ngài qua đời vào tháng 12-955.

Comments are closed.