Triều đại 184: Đức Giáo hoàng Grêgôriô X

0

Đức Grêgôriô X tên thật là Théobaltô Visconti, sinh năm 1210, tại Plaisance, được bầu lên ngôi Giáo hoàng trong một cuộc mật tuyển đáng ghi nhớ tại Vitêrbê: cuộc mật tuyển dài nhất trong lịch sử Giáo hội, từ lúc đức Clêmentê IV qua đời vào năm 1268. Cuộc tranh luận kéo dài vì lưỡng lự giữa hai ứng viên: một là người Ý và một là người Pháp. Bên nào cũng muốn người của quốc gia mình lên ngôi Giáo hoàng. Cuối cùng dân chúng đã xông vào phòng họp và quyết định giam các Hồng y trong đó với bành mì và nước lã cho đến khi các ngài chọn ra được một vị Giáo hoàng. Chỉ ba ngày sau, ngài được chọn làm Giáo hoàng ngày 1-9-1271 dù chưa là Hồng y, chưa là Linh mục. Ngài đăng quang Giáo hoàng ngày 27-3-1272, và đã được chịu chức linh mục, Giám mục, Hồng y trong chính ngày lễ tấn phong Giáo hoàng.

Ngài nổi tiếng là người tốt lành, yêu chuộng hòa bình và công lý và là Tổng Phó tế của thành phố Liège. Ngài đã quy định quy chế về việc bầu cử Giáo hoàng như đóng cửa nghiêm ngặt, hạn chế chỗ ở của các Hồng y, và cấm không cho các ngài tiêu dùng của cải riêng. Ngài triệu tập công đồng chung tại Lyon ngày 1-3-1274 để thảo luận những vấn đề về việc hòa giải với Giáo hội Hy Lạp, giải phóng Thánh Địa, chỉnh đốn lại những tập quán của Giáo hội. Thánh Tôma Aquinô và Thánh Bônaventura cũng được mời tham dự Công đồng, nhưng Tôma Aquinô đã qua đời trước khi công đồng khai mạc, còn Bônaventura qua đời ngay sau khi công đồng bắt đầu. Công đồng đã kết án những người theo giáo phái Flagellants và ra vạ tuyệt thông thành phố Flôrencia. Cuộc đàm phán giữa hai Giáo hội Đông và Tây Phương được tổ chức nhưng chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Hoàng đế Đông Phương, Micae VIII Palêôlôgue, gặp khó khăn với những người Hồi giáo, liền liên kết với Rôma và hy vọng sẽ được giúp đỡ về mặt quân sự, nhưng khi những khó khăn chấp dứt thì mối dây liên kết cũng bị cắt đứt.

Vào thời đại này, thế lực của vua Carôlô Anjou càng ngày càng lớn mạnh thật đáng ngại, do đó, ngài đã tạo sự quân bình bằng một quyền lực đối lập bằng cách cho tái lập đế quốc Phổ tức nước Đức đã suy yếu từ hai mươi năm nay. Ngài phong vương cho Rodolphe de Habsbourg vì ông đã tuyên thệ trung thành. Ngài rất được dân chúng mến mộ, ngài qua đời ngày 10-1-1276 tại Arêzzô trên đường trở về sau khi công đồng Lyon I bế mạc và được chôn cất trong nhà thờ chính tòa Arêzzô.

Comments are closed.