Về Miền-Ánh-Sáng

0

Lễ Hiển Linh

VỀ MIỀN – ÁNH – SÁNG

***

Sách Tôbia cho biết: “Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp mười phương đất; từ viễn xứ, người trăm họ kéo đến với ngươi. Và dân cư tận chân trời góc biển sẽ tới hát mừng danh thánh Chúa, tay bưng lễ vật dâng tiến Vua Trời. Muôn thế hệ sẽ làm cho ngươi hoan hỷ, và tên ngươi, thành được Chúa chọn, sẽ lưu truyền hậu thế đến ngàn năm” (Tb 13:13).

Đó là Miền Ánh Sáng kỳ diệu. Miền Ánh Sáng của Hồng ân, của Đức tin, của Yêu thương, của Hòa bình, của Công lý, của Tự do, của Hạnh phúc, của Sự thật, của Sự sống, của Vĩnh cửu,…

Ngôn sứ Isaia hân hoan mời gọi: “Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi” (Is 60:1-2). Bình minh xua tan bóng đêm, ánh sáng tiêu diệt bóng tối. Miền Ánh Sáng đó sẽ vĩnh viễn.

Chúa Giêsu giáng sinh làm người, nhưng chính Con Người đó là Ánh Sáng, là Ngôi Lời, là Thiên Chúa tạo thành muôn vật hữu hình và vô hình. Nhờ đó, “chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước”, đồng thời “đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông” (Is 60:3-4).

Người mù mà được khỏi mù thì hẳn rất hạnh phúc, chỉ bị đau mắt mà khỏi thì chúng ta cũng đã vui lắm rồi. Vì chúng ta chưa bị mù nên không thể cảm nhận trọn vẹn niềm vui sướng của người-mù-được-sáng-mắt. Ngôn sứ Isaia nói: “Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa” (Is 60:5-6).

Tác giả Thánh Vịnh đại diện chúng ta mà cầu xin khi khiêm cung kính cẩn thân thưa: “Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn” (Tv 72:1-2). Ai chân thành xin thì sẽ được. Chắc chắn Ngài ban cho.

Thật đúng như vậy, vì Ngài là Vua Công Lý đến để thi hành Thánh Luật của Đức Chúa một cách triệt để: “Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất” (Tv 72:7-8).

Khắp nơi đều được hưởng bình an, dù gần hay xa. Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Khắp nơi đều rộn rã tiếng reo vui, vì từ nay mọi người được sống trong Miền Ánh Sáng, được phục hồi cả nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền, được Thiên Chúa giành lại công lý: “Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, từng giọt máu họ, Người đều coi là quý” (Tv 72:12-13).

Thánh Phaolô bày tỏ: “Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây” (Ep 3:2-3). Kế hoạch cứu độ của Chúa đã được khởi đầu thực hiện từ khi Đấng Emmanuel đến ở cùng và chia sẻ gian lao với phàm nhân chúng ta.

Là người có kinh nghiệm “xương máu” về tình trạng mù-được-sáng-mắt và hạnh phúc khi được cứu độ, Thánh Phaolô giải thích rõ ràng: “Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thểcùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (Ep 3:5-6).

Chúng ta đang là KHÔNG mà thành CÓ, đang là TỘI NHÂN mà thành CON CÁI, lại được chia sẻ và thừa kế mọi thứ. Thật là niềm vui quá lớn lao, niềm hạnh phúc khôn tả và vô cùng!

Miền Bêlem nhỏ bé mà quan trọng, miền Bêlem tối tăm mà chợt thành Miền Ánh Sáng, miền Bêlem tầm thường mà bỗng thành Ngai Tòa của Chúa Tể Càn Khôn. Sự thể quá lạ lùng!

Thánh sử Mát-thêu trình thuật sự kiện tiếp theo sau sự kiện Con Chúa giáng sinh: Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2:2).

Chỉ mới nghe báo tin thế thôi, vậy mà vua Hê-rô-đê đã bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời y như những gì họ đã biết: “Tại Bêlem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời” (Mt 2:5-6).

Thế nhưng bấy giờ vua Hê-rô-đê lại bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người” (Mt 2:8). Đúng là cáo già, miệng nam-mô mà bụng một bồ dao găm!

Hê-rô-đê mưu mô vì sợ người khác “chạm” đến ngai vàng của mình. Ngày nay cũng vẫn có những dạng hoặc bóng dáng như Hê-rô-đê, đó là những người sợ mất chức, mất quyền, “cố thủ” để bảo vệ “chiếc ghế” chứ chưa hẳn vì có ý tốt là phục vụ tha nhân. Hê-rô-đê ngày nay độc ác và nguy hiểm hơn Hê-rô-đê ngày xưa. Hãy tỉnh táo để có thể nhận biết chân tướng của họ mà tránh cho xa!

Các nhà chiêm tinh nghe nhà vua nói thế, họ cũng tưởng nhà vua thật lòng nên ra đi tìm điều họ muốn biết tỏ tường. Lạ thay, ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Khi đến nơi cần đến, họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là Cô Maria, và họ liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Các ông này thành kính quá, con mắt đức tin của họ “sáng” quá, thế nên họ mới nhận ra Hài Nhi Giêsu là Ánh Sáng Thật, là Thiên Chúa Thật.

Thánh Mát-thêu nói rõ: “Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 2:12). Cách mô tả đơn giản nhưng vẫn cho thấy sự khôn ngoan và sự mau mắn của mấy nhà chiêm tinh khi họ tuân theo gợi ý của Chúa.

Lạy Thiên Chúa, xin cho chúng con được sáng mắt đức tin để có thể nhận biết Chúa nơi tha nhân, nhất là ở những người hèn mọn nhất. Xin giúp chúng con can đảm loại bỏ mọi ý nghĩ độc ác như Hê-rô-đê để chúng con có thể can đảm chống lại cái ác và được gặp Chúa nơi Miền Ánh Sáng Đức Tin. Chúng con cầu xin nhân danh Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa cứu độ chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.