Triều đại 200: Đức Giáo hoàng Urbanô V

0

Đức Urbanô V sinh năm 1310 tại lâu đài Crisac, vùng Pont-de-Montvert, gần Mende, nước Pháp, tên thật là Guillaume de Grimoard. Ngài học tại Montpelliers rồi ở Toulouse và trở thành tiến sĩ luật. Gia nhập dòng Biển Đức ở Đan viện Manastier, rồi làm Viện phụ ở Saint-Germain d’Auxere, năm 1361, làm Giáo hoàng ngày 28-9-1362, đăng quang ngày 6-11-1362 tại Avignon. Ngài khuyến khích việc giáo dục trong Giáo hội bằng cách phục hưng các đại học Montpellier, Toulouse, Paris và lập thêm những đại học khác.

Mặc dù là Giáo hoàng, ngài vẫn sống cuộc đời khổ hạnh như một đan sĩ, mở ra một thời kỳ mới cho Giáo hội bằng cách phục hưng Giáo triều tại Rôma. Tháng 10 năm 1367, trên một chiếc thuyền của Venise, được nhiều nhà quý tộc Ý hộ tống, Ngài trở về Rôma giữa những tiếng reo mừng của dân chúng. Ngài cố gắng cải tổ chính quyền, chỉnh đốn lại kỷ luật trong hàng giáo phẩm bằng cách bãi bỏ các lạm dụng và ưu đãi. Nhưng công việc hết sức khó khăn khi những tập quán xấu này đã ăn sâu vào tâm khảm của con người lúc bấy giờ. Tuy trở về Rôma, nhưng tình thế ở đây vẫn còn rất bất ổn, đàng khác, cuộc chiến Anh Pháp vừa bùng nổ, ngài phải trở về lại Avignon năm 1370, mặc dầu thánh nữ Brigitta hết sức khẩn cầu ngài ở lại Rôma.

Trong thời gian ở Rôma, ngài cho sửa sang nhiều nhà thờ, trùng tu Đan viện Mont Cassinô, rước thánh tích là đầu sọ của thánh Phêrô và Phaolô về Vương Cung Thánh Đường Gioan Latran. Ngài qua đời ngày 19-12-1370 ở Avignon, được an táng tại nhà thờ chính tòa Doms và đến năm 1372, được cải táng về nhà thờ thánh Victor ờ Marseille. Ngài được phong chân phước bởi đức Pie IX ngày 10-3-1870.

Comments are closed.