Giòng sử xanh

0


Đường vào Tu viện rẽ khúc quanh,
Khơi giòng lịch sử những ngày xanh,
Sáu mươi ba năm: Miền đất thánh,
Cây đã xum xuê hoa lá cành.

Xin hãy về đây chung tiếng ca,
Tam Hiệp chan hòa trăm sắc hoa,
Người bốn phương trời cùng vui sống,
Góp sức chung xây mái gia đình.

Nếp sống Đa Minh vui biết bao!
Đường nên trọn lành luôn khát khao,
Nghĩa tỷ tình muội ôi chan chứa,
Phúc lộc Chúa ban rất chan hòa.

Đây đức của Cha, ơn của Mẹ,
Và đây công Chị, em vẫn  nghe,
Mênh mông sừng sững như dáng núi,
Vun vén đắp xây nên  cơ đồ.

Giờ đây lòng vui như mở hội,
Tâm tình cảm tạ mãi không thôi,
63 năm cắm rễ trong tình Chúa,
Sứ vụ tuơng lai bước vững vàng.

Sr. Lucia Xuân Trang

Comments are closed.