Suy niệm với Mẹ, ngày 15.4

0

Thứ Ba Tuần Thánh 15/04/2014

Ga 13,21-33.36-38

“Thầy bảo thật anh em,
có người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21)

Như Mẹ: Lời tiên báo của Chúa Giêsu về sự phản bội của một trong số các tông đồ khiến các ông trở nên bối rối, lo lắng. Đối với Người, đó là kế hoạch đã định sẵn trong ý của Chúa Cha, tuy đau đớn nhưng Người chấp nhận tất cả vì tình với Cha mình và với nhân loại tội lỗi. Một lúc nào đó, chúng ta đã mang khuôn mặt phản bội đối với Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có những khi chúng con mang khuôn mặt của Gioan là yêu mến Chúa nhiều, nhưng cũng có những lúc chúng con mang khuôn mặt của Giuđa là khước từ Chúa. Xin thanh luyện tâm hồn chúng con để chúng con biết sống chân thành với Chúa và anh em.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ bảo để chúng con biết nhìn nhận thái độ sống của mình hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.