Suy niệm với Mẹ, ngày 02.5

0

 Thứ Sáu 02/05/2014 

Thánh Athananisio

Ga 6,1-15

“Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn” (Ga 6,11)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tình con thảo với Chúa Cha trong suốt hành trình sống ở thế gian. Người đã đón nhận hồng ân từ nơi Cha mình, để rồi ban phát hồng ân ấy cho con người. Hồng ân ấy là hồng ân Cứu Độ, được đổi bằng chính Máu của Chúa Giêsu trên thánh giá. Chúng ta được mời gọi dâng lời tạ ơn Cha về hồng ân cao cả đó cùng với Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, qua hình ảnh “chiếc bánh”, Chúa Giêsu nói, con nghĩ tới của ăn nuôi dưỡng đức tin, lòng mến… đó là Lời Chúa. Xin cho con có lòng say mê Lời Chúa, tìm kiếm những giá trị thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu mỗi ngày một tốt hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp con sống xứng đáng là con cái Chúa qua việc luôn khao khát thi hành ý muốn của Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.