Suy niệm với Mẹ – Ngày 03.5

0

Thứ Bảy 03/05/2014

Thánh PHILIPHÊ và Thánh GIACÔBÊ

Ga 14,6-14

“Bất cứ điều gì anh em xin nhân danh Thầy
thì Thầy sẽ làm” (Ga 14,13)

Như Mẹ:  Suốt đời sống ở trần gian, mọi lời nói và hành động của Chúa Giêsu luôn hướng đến một mục đích duy nhất là loan báo Ơn Cứu Độ và làm vinh danh Chúa Cha. Chúng ta có sẵn sàng nói và làm để làm vinh danh Chúa trong đời sống hằng ngày không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, con nghĩ rằng một lời nói bình an, một cử chỉ yêu thương, một thái độ tôn trọng và đón nhận, đó là những nét cơ bản mà trong một ngày sống, con có thể làm tốt nhất, đem lại niềm vui cho mọi người và làm vinh danh Chúa. Xin giúp con luôn biết trao ban bình an mà con đã lãnh nhận từ Chúa. Xin cho con luôn trung thành với bổn phận hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con tôn vinh danh Chúa trong đời sống thường ngày của con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Comments are closed.