Suy niệm với Mẹ, ngày 26.5

0

Thứ Hai 26/05/2014

Thánh Philíphê Nêri

Ga 15,26 – 16,4

Thần Chân Lý sẽ làm chứng cho Thầy
và các con cũng thế” (Ga 15,26.27)

Như Mẹ: Cùng với ơn trợ giúp của Thánh Thần, người môn đệ của Đức Kitô cũng sẽ làm chứng cho Thầy mình bằng cách từ bỏ danh lợi, vật chất, địa vị và dám hy sinh, dám chấp nhận tử đạo từng ngày với lợi ích cá nhân mình vì Tin Mừng Cứu Độ. Chúng ta có dám sống theo tinh thần của Thầy không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, trước một bộ mặt thế gian đầy tội lội và xấu xa, việc Chúa mời gọi chúng con sống với tinh thần Tin Mừng là một thách đố không nhỏ, càng khó khăn hơn trong việc làm chứng nhân cho Chúa. Thế nhưng chúng con tin rằng Chúa sẽ luôn bên cạnh để giúp chúng con vững bước tiến lên.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cùng chúng con lên đường làm chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh bằng cách chu toàn bổn phận hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.