Suy niệm với Mẹ – ngày 08.6

0

Chúa Nhật 08.6.2014 

CHÚA THÁNH THẦN HIÊN XUỐNG

Ga 20,19-23

”Bình an cho anh em” (Ga 20,19).A

Như Mẹ: Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các tông đồ, là để ban bình an cho các ngài. Khi các ngài đón nhận được bình an, thì cũng đón nhận được ơn sủng của Thánh Thần, bởi vì bình an là hoa quả của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đón nhận được bình an từ Chúa Kitô phục sinh, rồi cũng được mời gọi đem bình an của Người cho người xung quanh chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống trong xã hội nhiễu nhương này, chúng con tìm đâu ra bình an đích thực? Chỉ có Chúa mới ban bình an đích thực cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ luôn sống trong bình an của Chúa. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con bình an, để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa giữa thế gian đầy bất ổn. Xin dẫn dắt chúng con đi trong bình an của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon