Suy niệm với Mẹ, ngày 18.7

0

Thứ Sáu, ngày 18.07.2014

Mt 12,1-8

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7)

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu muốn kiện toàn tinh thần lề luật theo đúng ý muốn của Thiên Chúa Cha. Những người luôn sẵn sàng “sống” lòng nhân hậu, bao dung theo giáo huấn của Chúa thì quý giá hơn cả của lễ, và đó là hy lễ làm đẹp lòng Chúa nhất. Thiếu tinh thần này, mọi lề luật trở nên tàn ác, vô cảm và nặng nề.

Với Mẹ: Vì quá đặt nặng những lề luật, quan niệm mà con chưa mở lòng ra được trước anh chị em con, nhất là với những người không cùng chung lí tưởng và đức tin như con, và điều này khiến con luôn thấy nặng nề khi nghĩ đến lề luật của Chúa. Lạy Chúa, xin mở trí cho con, xin đón nhận con, xin tha thứ và thánh hóa tâm hồn và trái tim con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con mến Chúa, yêu người với tất cả tấm lòng chân thành.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon