Suy niệm với Mẹ, ngày 13.9

0

Thứ Bảy, ngày 13.09.2014

Lễ nhớ thánh Gioan Kim Khẩu

Lc 6,43-49

“Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’,
mà anh em không làm điều Thầy dạy?
(Lc 6,46)

Như Mẹ: Đời sống đức tin không chỉ là những lời tuyên xưng nơi đầu môi chót lưỡi nhưng phải được chuyển tải bằng hành động. Nếu ta chỉ tuyên xưng nơi môi miệng mà không sống đức tin thì cũng chẳng ích chi. Nhiều Kitô hữu chỉ giữ đạo trong nhà thờ, khi ra khỏi nhà thờ họ quên hết lời Chúa dạy. Lời Chúa hôm nay cho ta biết, tuyên xưng như thế, giữ đạo như thế cũng chẳng ích chi.

Với Mẹ: “Ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn thầy dạy”.Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức để lời tuyên xưng của chúng con luôn đi đôi với hành động.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cũng giúp chúng con noi theo Mẹ, luôn đáp lại tiếng Chúa với cả cuộc đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon