Lặng thinh

0

Người hỡi, lặng thinh chớ nói nhiều
Để nghe được tiếng gọi người yêu,
Trong từng nhịp thở đêm thanh vắng
Vẹn tình đáp lại nghĩa huyền siêu.

Nói chi cho lắm để lỗi nhiều
Lui vào thanh vắng sống tịch liêu
Để hồn chiêm ngắm Ngài no thỏa.
Cháy lên ngọn lửa rạo rực yêu.

Chớ có vội tin ở miệng đời
Trắng thay đen đổi dễ như chơi
Nói có nói không cánh cung chạy
Canh chừng miệng lưỡi khắp nơi nơi.

Và như thế mới thực là khôn
Tránh xa phố thị mọi tiếng ồn,
Thì thầm với Chúa trong lặng tĩnh
Chớ nên gần gũi kẻ đa ngôn.

***
Con ơi, hãy cố lặng thinh
Để nghe được tiếng ân tình của Cha
Bao nhiêu bận vướng đuổi xa
Âm thầm với Chúa để mà tạ ơn.

Con ơi, hãy cố lặng thinh
Để nghe được tiếng ân tình của Cha
Bao nhiêu bận vướng đuổi xa
Âm thầm với Chúa để mà tạ ơn.
Như dòng suối chảy trào tuôn
Thỏa thuê uống mát giản cơn oi nồng
Trong niềm hy vọng cậy trông
Nay con gặp Chúa thỏa lòng ước mơ
Chúa ơi, năm tháng đợi chờ
Cho con được đỗ bến bờ yêu thương.

Sr. Maria Gabriel 

Comments are closed.