Suy niệm với Mẹ, ngày 07.02

0

 Thứ Bảy, ngày 07.02.2015

Mc 6,30-34

“Thầy trò xuống thuyền
đi lánh riêng ra một nơi thanh vắng” (Mc 6,32)

Như Mẹ: Sau khi hoàn thành công việc Chúa giao, các tông đồ trở về, lòng đầy hân hoan vui mừng. Và Chúa Giêsu đã giúp cho các ông một phương cách để sống trọn và giữ mãi được niềm vui này, bằng cách đi vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện… Đây không chỉ là một phương thức để phục hồi sức khỏe mà còn nuôi dưỡng hồn tông đồ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Thế giới ngày nay quá ồn ào khiến người ta không còn biết lắng nghe nhau, không còn những giây phút hồi tâm để nhìn lại mình, xin cho chúng con biết sống mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho nhân loại đầy tội lỗi này biết mau quay về với Chúa để có được sự bình an trong tâm hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.

phone-icon