Đến với muôn dân

0

Đến với muôn dân

Làm cho anh em thành môn đệ,
Quyết lên đường như kẻ lữ hành,
Ra đi loan báo Tin Lành,
Và làm phép Rửa nhân danh Chúa Trời.

Thánh Đaminh con người cầu nguyện,
Dạy anh em thực hiện: Ra đi!
Cha con dù chẳng có chi,
Nguyện cầu-giảng thuyết-kiên trì hy sinh.

Cha ước ao chương trình Truyền Giáo,
Cho anh em dân ngoại Trung Đông,
Để cho hoạt động của Dòng,
Vươn cao lan rộng giữa lòng đại dương.

Khát vọng đem tình thương nhân ái,
Cho anh em thời đại chúng ta,
Họ đang tìm kiếm đôla,
“Đánh thức thế giới”- Chúa là tình thương.

Đem “niềm vui” là đường hấp dẫn,
Giúp cho người đón nhận Tin Vui,
Chúa đang hiện diện mọi nơi,
Đi làm nhân chứng giữa đời hôm nay.

M.Madalena Mến.

(cảm hứng theo tài liệu về Thánh Đaminh
của cha Đaminh Đinh viết Tiên OP.)

Comments are closed.

phone-icon