Kinh cầu xin Thánh Camillo (Kính ngày 14.7)

0

camilo

Lạy Thánh Camilo, xưa ngài đã hiến dâng chính bản thân ngài để phục vụ bệnh nhân, như người mẹ chăm sóc đứa con duy nhất của mình trong lúc đau ốm, giờ đây ngài được nhận sự vinh quang trên Nước Thiên Đàng.

Xin ngài gìn giữ bảo vệ những người đang chịu đau khổ, để họ gặp được niềm hy vọng ở đời này. Xin ngài giúp đỡ những người đang làm những việc bác ái, đang giúp đỡ những bệnh nhân như người Samaritano nhân hậu.

Xin ngài chuyển lời cầu, để nhờ chỉ một mình Chúa, chúng con trở nên những thầy thuốc chăm sóc các loại bệnh tật về phần hồn và phần xác cho những anh chị em của chúng con đây. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Comments are closed.

phone-icon