Lời ca tạ ơn

0

ta on 1

(Mừng Kim – Ngân Khánh khấn Dòng quý chị em, 2015)

Tình thương Chúa bao la
Dạt dào hơn biển cả,
Như triều sóng đại dương,
Khắp chân trời góc biển…

Đã bao năm dâng hiến,
Biết lấy gì cảm tạ.
Tình yêu Chúa nhiệm lạ,
Lòng cảm mến trào dâng,

Người tôi tớ hiến dâng,
Hy sinh và tiến bước,
Niềm tín thác mơ ước
Rao truyền lời Phúc Âm,
Với tấm lòng tri ân,
Trong tình thương dịu huyền…

***

Lạ thay hạt lúa miến,
Trong lòng đất trôn vùi,
Phải tiêu mục nát đi,
Mới đâm chồi nảy lộc.

Long lanh hạt sương nhỏ,
Lấp lánh trên ngọn cỏ,
Khởi phát mầm sống mới,
Định luật Chúa an bài.

Như mặt trời ban mai,
Chiếu tỏa mọi sinh vật,
Mầm sống mới hoàn tất,
Tồn tại trong đất trời.

Như dòng sông trôi nổi,
Quét sạch mọi chất dơ,
Mang sức sống vô bờ,
Cho muôn đời thêm mới.

Như tấm bánh bẻ đôi,
Phân chia cho đồng loại,
Trong phục vụ an vui,
Tình yêu thương hạnh phúc.

Thắp sáng và phủ phục,
Cho sức sống tuôn trào,
Từng ngày mới tiêu hao,
Dâng lên Chúa hằng sống.

Tiến dâng lời chúc tụng,
Luôn mãi mãi tín trung,
Với điệu hát không ngừng,
Để tri ân, cảm tạ…

Têrêsa Thanh Thu

Comments are closed.